×

Najważniejsze informacje o zrównoważonym rozwoju

OPAKOWANIA ZABEZPIECZAJĄ WYROBY I DOBRA NIEZBĘDNE W CODZIENNYM ŻYCIU

OCHRONA
OCHRONA PRZED
ZANIECZYSZCZENIEM
I USZKODZENIEM
PRZEZ WILGOĆ,
GAZY, ŚWIATŁO,
MIKROORGANIZMY
I OWADY
WYDŁUŻENIE TRWAŁOŚCI
OPAKOWANIE WYDŁUŻA
OKRES TRWAŁOŚCI
PRODUKTÓW, DZIĘKI CZEMU
KONSUMENT MA
WIĘCEJ CZASU
NA TO, BY JE
SPOŻYĆ LUB ZUŻYĆ
ZAPOBIEGANIE MARNOTRAWSTWU
ODPOWIEDNIE OPAKOWANIE
UTRZYMUJE PRODUKTY
W STANIE
NIENARUSZONYM I
ZAPOBIEGA ICH
ROZLANIU LUB
ROZSYPANIU

TRANSPORT
WYDAJNY TRANSPORT
NA DŁUGICH
DYSTANSACH MA
POZYTYWNY WPŁYW
NA SPRZEDAŻ,
A OPAKOWANIA UKŁADANE
W STOSY ZAJMUJĄ MNIEJ MIEJSCA
PREZENTOWANIE INFORMACJI
OPAKOWANIA
ZAWIERAJĄ WAŻNE
INFORMACJE TAKIE
JAK WARTOŚĆ
ODŻYWCZA,
OSTRZEŻENIA DLA
ALERGIKÓW I
DATA WAŻNOŚCI
ROZPOZNAWALNOŚĆ MARKI
MARKĘ ROZPOZNAJE
SIĘ PO
OPAKOWANIU PRODUKTU,
KTÓRE PRZYCIĄGA
UWAGĘ KONSUMENTA
I ZACHĘCA
GO DO
ZAKUPU
TWORZYWO SZTUCZNE = POLIMER
POLITEREFTALAN ETYLENU (PET)
RODZAJE SZTUCZNYCH NA OPAKOWANIA

POLITEREFTALAN
ETYLENU
WODA
SOKI
NAPOJE BEZALKOHOLOWE
NAPOJE DLA SPORTOWCÓW
KETCHUP
SOSY SAŁATKOWE
POLIETYLEN O
WYSOKIEJ GĘSTOŚCI
MLEKO
PRODUKTY SPOŻYWCZE
ŚRODKI DO MYCIA NACZYŃ
DETERGENTY DO PRANIA
SZAMPONY
OLEJE SAMOCHODOWE
POLICHLOREK
WINYLU
POLIETYLEN O
NISKIEJ GĘSTOŚCI
POLIPROPYLEN
POLISTYREN
INNE TWORZYWA
WŁAŚCIWOŚCI TWORZYWA PET
Mocne
Lekkie
Bezpieczne
Nadaje się do recyklingu
Nie zawiera BPA
Przezroczyste
Tworzywo PET (politereftalan etylenu) jest powszechnie wykorzystywane do produkcji opakowań wody, soków, herbat, gazowanych napojów bezalkoholowych, napojów dla sportowców oraz produktów spożywczych, takich jak sosy sałatkowe, przyprawy i oleje.
WŁAŚCIWOŚCI TWORZYWA HDPE
Mocne
Lekkie
Bezpieczne
Wytrzymałe
Uniwersalne
Odporne na uderzenia
Tworzywo HDPE (polietylen o wysokiej gęstości) jest powszechnie wykorzystywane do produkcji opakowań produktów spożywczych, środków czyszczących, detergentów do prania oraz butelek do szamponów.

Pogłębiaj swoją wiedzę w ramach kampanii
stowarzyszenia NAPCOR „Positively PETTM

Zachęcamy do śledzenia kampanii Positively PET organizacji NAPCOR (amerykańskie krajowe stowarzyszenie na rzecz zasobów pojemników PET), w ramach której promuje ona tworzywa PET, wyjaśnia, dlaczego są najlepszym materiałem na opakowania, oraz rozprawia się z różnymi mitami, jakie krążą na ich temat. Firma Plastipak jest członkiem NAPCOR – stowarzyszenia w branży opakowań PET, w ramach którego współpracuje z partnerami w celu maksymalizacji działań związanych z recyklingiem, aby zwiększać pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Więcej informacji o kampanii Positively PET można znaleźć pod adresem https://positivelypet.org.

Przegląd globalnych inicjatyw

Realizacja naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju z pomocą Clean Tech

Plastipak stosuje zrównoważone podejście do opakowań – od etapu projektowania i produkcji aż po ich recykling. Nasze inicjatywy w tym zakresie realizujemy za pośrednictwem naszej firmy recyklingowej Clean Tech, kierując się podejściem do recyklingu „od butelki do butelki”.

PPlastipak odpowiada przed interesariuszami za prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska, troszcząc się o obecne i przyszłe pokolenia. Ten cel stanowi nieodłączną część naszego biznesplanu.

Plastipak dzieli usprawnienia w zakresie zrównoważonego rozwoju na trzy kategorie:

Sustainability
Sustainability
Sustainability


Usprawnienia operacyjne

Globalne centra recyklingu

Globalne centra recyklingu Plastipak wykorzystują najbardziej zaawansowane technologie recyklingowe na świecie w celu przetwarzania zebranych opakowań plastikowych na wysokiej jakości tworzywa wtórne PET (PET PCR lub rPET) i HDPE (HDPE PCR lub rHDPE). Z wtórnych produkowane są opakowania na żywność, detergenty do prania, domowe środki czystości i inne popularne produkty.

Clean Tech jest jednym z pięciu największych przedsiębiorstw recyklingowych w Stanach Zjednoczonych.

Plastipak jest największym producentem recyklingowanego politereftalanu etylenu rPET (PET PCR) klasy spożywczej w Europie, o zdolności produkcyjnej przekraczającej 300 milionów funtów (136 ton) tworzywa rPET (PET PCR) klasy spożywczej rocznie.

Global Recycling Center

Certyfikat LEED

Zakład produkcyjny Plastipak w Victorville w Kalifornii otrzymał złoty certyfikat LEED w kategorii New Construction and Major Renovation w uznaniu za ekologiczne walory budynku.

leed certification

Usprawnienia dotyczące procesów

Direct Object Printing

Nagradzane rozwiązanie Plastipak do druku wykorzystuje ekologiczny tusz, eliminując jednocześnie konieczność stosowania podłoży pod etykiety oraz zmniejszając ilość odpadów transportowych i pokonsumenckich. Technologia Direct Object Printing uzyskała dwie nagrody DuPont: nagrodę Gold Award przyznawaną za postępy technologiczne i odpowiedzialne opakowania oraz nagrodę Silver Award za innowację w dziedzinie opakowań.

Direct Object Printing

Zmniejszanie ilości odpadów i złomu

Plastipak nieustannie wdraża rozwiązania mające na celu zmniejszanie ilości odpadów i złomu. Zespoły zajmujące się eliminacją odpadów dokładają starań, aby zrealizować cel Plastipak zmniejszenia do zera ilości składowanych odpadów, a szereg zakładów już ten cel osiągnęło. Zespoły ds. poprawy oddziaływania na środowisko naturalne opracowują plany działań mające na celu zmniejszenie ilości odpadów, a także organizują szkolenia dla pracowników w tym zakresie.

Zdołaliśmy w znaczący sposób zredukować ilość generowanych odpadów w ramach wysiłków mających na celu zapewnienie bardziej zrównoważonego rozwoju naszej działalności. Dzięki tej redukcji ograniczyliśmy zużycie energii i innych zasobów.

Waste Reduction

Hybrydowe pojemniki typu gaylord

Hybrydowe pojemniki typu gaylord są produkowane z wykorzystaniem mniejszej ilości tektury, dzięki czemu stanowią bardziej wytrzymałe i oszczędne rozwiązanie. Około 90% pojemników typu gaylord stanowią rozwiązania hybrydowe. Grubość wykładzin pojemników typu gaylord została znacznie zmniejszona.

Waste Reduction

Usprawnienia dotyczące produktów

Sustainability

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju poprzez usprawnienia produktowe

Plastipak osiąga cele w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki stosowaniu innowacyjnych technologii, które umożliwiają wytwarzanie lżejszych pojemników przy jednoczesnym ograniczaniu emisji dwutlenku węgla i kosztów energii oraz zwiększaniu możliwości recyklingu.

Rozwiązania opakowaniowe produkowane na bazie pochodzących z recyklingu wtórnych PET (PET PCR lub rPET) i HDPE (HDPE PCR lub rHDPE) pozwalają klientom uzyskać lepsze wyniki w zakresie ograniczania śladu węglowego związanego z opakowaniami.

Recykling „od butelki do butelki” Wyświetl PDF Wyświetl Film

W procesie recyklingu używane butelki z sztucznych są przerabiane na surowiec wtórny służący do produkcji nowych butelek. Takie podejście do recyklingu „od butelki do butelki” tworzy zrównoważony cykl życia plastikowego opakowania.

Zapoznaj się z tym schematem, aby dowiedzieć się więcej o tym procesie oraz o tym, jak możesz wziąć udział w akcji Recycling Worth Repeating!™

Odpowiedzialność społeczna

Ochrona środowiska naturalnego

Plastipak dokłada starań w celu stałego wypełniania swoich zobowiązań w zakresie ochrony środowiska z myślą o przyszłych pokoleniach, działając jako odpowiedzialny globalny obywatel dla społeczności. Firma angażuje się w realizację zadań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, troszcząc się o ochronę środowiska oraz wyznaczając nowe kierunki w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Plastipak wypełnia cele określone w oficjalnym planie oszczędzania zasobów.

Sustainability
Plastipak stosuje podejście Life Cycle Thinking (LCT) w celu oceny każdego etapu w cyklu życia naszych produktów oraz jego maksymalnego wydłużenia. Dzięki temu każdego roku oszczędzamy miliardy butelek.

Globalne centra recyklingu wspierają działania recyklingowe

Tworzywa HDPE i PET są przetwarzane przez Clean Tech, spółkę powiązaną Plastipak zajmującą się recyklingiem, na regranulat PCR (rPET na rynkach europejskich). Regranulat PCR (rPET) jest następnie wykorzystywany do produkcji nowych plastikowych opakowań w ramach naszego podejścia do recyklingu „od butelki do butelki”.

Ekologiczna działalność transportowa

Firma transportowa Whiteline Express, spółka powiązana Plastipak, aktywnie szuka sposobów umożliwiających zmniejszenie śladu węglowego oraz ochronę zasobów naturalnych. Whiteline Express jako partner EPA SmartWay eksploatuje wydajne ciągniki oraz zainstalowała urządzenia eliminujące pracę na biegu jałowym i aerodynamiczne owiewki.

Eco-Schools

Brytyjski oddział Plastipak jest partnerem Eco-Schools – ogólnoświatowej inicjatywy recyklingowej prowadzonej przez uczniów, w ramach której wykorzystuje się praktyczne metody kształcenia, by angażować całe szkoły w ciekawe projekty ekologiczne. Brytyjski oddział Plastipak pomógł w stworzeniu modułu Eco-Schools poświęconego odpadom i recyklingowi. Program Eco-Schools daje dzieciom niepowtarzalną szansę na wprowadzenie zmian w ich społecznościach. W ramach niego zachęca się uczniów w każdym wieku do współpracy w celu poszerzania ich wiedzy na temat recyklingu. Plastipak wnosi do tego projektu swoje doświadczenie w dziedzinie recyklingu oraz opakowań nadających się do ponownego przetworzenia.

Zrównoważone opakowania

Realizacja celów związanych ze zrównoważonymi opakowaniami

Zrównoważony rozwój to priorytetowy obszar w procesach Plastipak związanych z produkcją najwyższej jakości funkcjonalnych opakowań.

Codzienna działalność jest ukierunkowana na wspieranie proekologicznych inicjatyw Plastipak. Firma stale opracowuje nowe metody, technologie i materiały, aby tworzyć zrównoważone rozwiązania opakowaniowe.

Nagradzane opakowania

Recycling Counts™, inicjatywa Plastipak z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, otrzymała od Communicator Awards wyróżnienie jako zwycięzca w kategorii Zintegrowana kampania w 2021 roku.

Zrównoważone opakowania Plastipak zdobyły wiele nagród w różnych częściach świata.

Firma Plastipak została dwukrotnie nagrodzona w ramach Plastics Industry Awards – za najlepszą inicjatywę roku w dziedzinie ochrony środowiska lub efektywności energetycznej oraz za najlepszą inicjatywę biznesową roku.

Zakład Clean Tech w Hemswell w Wielkiej Brytanii otrzymał tytuł Najlepszego zakładu recyklingowego roku w ramach konkursu National Recycling Awards organizowanego przez magazyn Materials Recycling World.

Firma Jussara przyznała brazylijskiemu oddziałowi Plastipak nagrodę za zasługi dla zrównoważonego rozwoju, doceniając jego udział w projekcie ReCiclo.

Słoiki ThermaLite™ zdobyły nagrodę Bronze Greenstar Sustainable Award przyznaną przez Starpack w uznaniu za to, że mają one o 85% niższą wagę w porównaniu ze szklanymi odpowiednikami.

Butelka Plastipak Simply Orange wykonana w technologii EPET otrzymała nagrodę The Best of Show Award w kategorii PAC Gold Sustainable Packaging.

Firma DuPont przyznała Plastipak na przestrzeni lat kilka nagród za innowacje w dziedzinie opakowań, w tym nagrodę Gold Award za postępy technologiczne i odpowiedzialne opakowania dla technologii Direct Object Printing. Zastosowanie ekologicznych tuszy i wyeliminowanie podłoży pod etykiety sprawia, że technologia ta stanowi przyjazne dla środowiska rozwiązanie.

Firma DuPont nagrodziła również Plastipak za nowy projekt opakowania na sosy sałatkowe firmy Kraft, który pozwolił na znaczne ograniczenie masy pojemnika, a tym samym na zaoszczędzenie blisko miliona kilogramów sztucznych rocznie.

Koncern Procter & Gamble kilkakrotnie przyznał Plastipak nagrodę Business Partner Excellence Award, wyróżniając naszą firmę jako wydajnego globalnego dostawcę oraz partnera w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zobacz nagrody

Recycling Counts

Promowanie recyklingu w ramach Recycling Counts™

Recycling Counts Overview Kliknij film, aby dowiedzieć się więcej na temat Recycling Counts!™

Recycling Counts™ to globalna społeczność online promująca recykling oraz kreatywną edukację w zakresie tworzyw PET i HDPE w celu wsparcia gospodarki obiegu zamkniętego poprzez recykling „od butelki do butelki” (głównie recykling z użyciem ulicznych pojemników do segregacji odpadów). Pragniemy pokazywać, jak ważny jest recykling, oraz oferować cenne zasoby, w tym pomocne wskazówki i artykuły.

Nagradzana Inicjatywa Plastipak: Recycling Counts™

Recycling Counts™ to inicjatywa Plastipak z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w ramach której w sekcji Plastics 101 na naszej stronie internetowej udostępniamy cenne zasoby, w tym przydatne wskazówki, artykuły i informacje edukacyjne na temat tworzyw sztucznych. Wszystkie informacje są dostępne na całym świecie w sześciu językach: angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim, portugalskim, i hiszpańskim!

Inicjatywa Recycling Counts™ otrzymała od Communicator Awards wyróżnienie jako zwycięzca w kategorii Zintegrowana kampania w 2021 roku. Wyróżnienie jest przyznawane w uznaniu za projekty, które przekraczają standardy branżowe pod względem jakości oraz uzyskanych rezultatów. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej inicjatywie: www.recyclingcounts.com.

Nasza misja

Misją społeczności Recycling Counts™ jest promowanie, wspieranie oraz edukowanie firm i konsumentów w zakresie recyklingu PET i HDPE, a także realizacja naszego zobowiązania do zrównoważonego rozwoju poprzez podejście do recyklingu „od butelki do butelki”.

Artykuły dotyczące Recycling Counts™

Zachęcamy do przeczytania naszych artykułów opisujących inicjatywy recyklingowe realizowane na całym świecie. Prezentują one wskazówki dotyczące recyklingu, opisują, jak firma Plastipak i jej partnerzy opracowują zrównoważone opakowania z sztucznych, oraz zawierają wiele innych interesujących informacji. Zobacz, jak możesz się zaangażować.


Odwiedź stronę Recycling Counts™