Pradeep Modi

Chief Accounting Officer &
Vice President of Administration & Strategic Planning
Pradeep Modi – główny księgowy i wiceprezes ds. administracji i planowania strategicznego

Pradeep Modi

Chief Accounting Officer &
Vice President of Administration & Strategic Planning

Mr. Modi has been with Plastipak for more than 37 years and has served in various capacities. He is currently our Chief Accounting Officer and Vice President of Administration and Strategic Planning.

Stanowisko to objął w 2004 r., a od 1999 był wiceprezesem ds. kontroli i strategicznego planowania operacji. Pan Modi był również wiceprezesem ds. kontroli w latach 1993–1999. Wcześniej zajmował stanowiska w firmach Southland Corporation i Ampee Marble.

Pradeep Modi

Mr. Modi has been with Plastipak for more than 37 years and has served in various capacities. He is currently our Chief Accounting Officer and Vice President of Administration and Strategic Planning.

Stanowisko to objął w 2004 r., a od 1999 był wiceprezesem ds. kontroli i strategicznego planowania operacji. Pan Modi był również wiceprezesem ds. kontroli w latach 1993–1999. Wcześniej zajmował stanowiska w firmach Southland Corporation i Ampee Marble.