×
c

Şirket Yönetimi

Şirket Yönetim Politikaları ve Standartları

Üstün kaliteli şirket yönetimi, faaliyet gösterdiğimiz pazarlara ve paydaşlarımıza olağanüstü hız, esneklik, sürdürülebilirlik ve değerle birlikte yüksek etkili sonuçlar sunan, dünya çapında tercih edilen sert plastik ambalaj şirketi olma vizyonumuzu başarılı bir şekilde sürdürmemizin anahtarıdır.  

Plastipak'ta sürdürdüğümüz kuralların ve prosedürlerin bu yapısı paydaşlarımıza karşı adil ve şeffaf olmamızı sağlar. Finansal Bilgiler

Uyum Görevlisi
(800) 268-4785
complianceofficer@plastipak.com

Temel Değerler

Etik Standartlara Dayanan bir İşletme

Plastipak; dürüstlüğünden ödün vermeksizin, etik değerlerin yanı sıra finansal hedef beklentilerini karşılayarak çalışır. Gerçekten de, onur, şeffaflık ve katılımcılığı esas alan küresel bir iş kültürü oluşturduk.

Plastipak beş kıtaya yayılmış tesisleri kapsayacak şekilde genişledikçe, insan onuruna saygı, şirketin işlerini yürütme biçiminin temeli olmaya devam etti. Plastipak çalışanlarının görev aldığı ve yaşadığı toplumlara etkin bir şekilde katılıyoruz.

Tedarikçilerin ve müşterilerin de hemfikir olduğu gibi, Plastipak, çalışanlarının ve toplumların sağlığını ve güvenliğini artırırken yüksek koruma standartlarını karşılamak için çalışmaktadır.

Temel Değerlerimiz

Güven – Büyümenin temeli
Hesap verebilirlik – Sorumlu davran
İnovasyon – Farklı düşün
Dürüstlük – Doğru olanı yap
Saygınlık – Başkalarına saygı duy
Çeşitlilik – Çalışma ortamını zenginleştir
Katılımcılık – Dâhil ol
Çevre – Kaynakları koru
Toplum – İyi bir vatandaş ol

Our Core Values

Misyonumuz, Vizyonumuz ve Amacımız

Amaç doğrultusunda İş Performansı


Our mission

Misyonumuz

Adanmış gönüller ve zihinlerle ambalaj çözümleri sağlamak.

Our Vision

Vizyonumuz

Faaliyet gösterdiğimiz pazarlara ve paydaşlarımıza olağanüstü hız, esneklik, sürdürülebilirlik ve değerle birlikte yüksek etkili sonuçlar sunan, dünya çapında tercih edilen sert plastik ambalaj şirketi olmak.

Our Pupose

Amacımız

Müşterilerimize tercih etmeleri için ilham veren, değer katan ve dengeli sürdürülebilirlik sunan ürünler oluşturmak.

Our Missoin Vision Purpose

Çalışanlarımız

Destekleyici Ortam

İş yeri

Plastipak’ın en değerli kaynağı çalışanlarımızdır. Bireysel katkıları ve inovasyonu takdir ederek faaliyet gösteriyoruz.

Plastipak çalışanları aşağıdakilere katkıda bulunur:

  • Üstün nitelikli müşteri hizmeti elde etmek için yüksek performans göstermeyi sürdürmek
  • Plastipak'ı inovatif ürün tasarımı ve üretimi yoluyla ambalaj sektöründe küresel bir lider olarak konumlandırmak
  • Plastipak'ın faaliyet gösterdiği yerlerdeki toplumları geliştirmek

Plastipak, çalışanları için aşağıdakileri gerçekleştirir:

  • Endüstri standartlarına göre adil ücret öder
  • Sağlık sigortası, hayat sigortası ve ücretli izin gibi sosyal yardımlar sunar
  • Güvenli bir çalışma ortamı sağlar
  • Çalışanları ile adil ve dürüst ilişkiler kurar
  • Relates fairly and honestly with associates
  • Faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli yasalara uyar

Açık İletişim

Karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler açık iletişim gerektirir. Her bir çalışan, başarı ve profesyonel gelişim fırsatlarını teşvik eden ve destekleyen bir ortamda görüşlerini iletmek, fikirlerini paylaşmak ve sorunlarını çözmek hususunda özgür hissetmelidir.

Plastipak, açık ve dürüst iletişimi aktif olarak desteklemektedir. Şirketin “Açık Hat İletişim Sistemi” de bunu göstermektedir. Bu sistem, bir çalışanın Kurumsal Yetenek Yönetimi Departmanı aracılığıyla tereddüt etmeden bir soru sormasına veya bir endişeyi dile getirmesine olanak tanır.

Toplumsal Katılım

Plastipak, faaliyet gösterdiği toplulukların gelişiminde olumlu bir etki yaratmaya çalışmaktadır. Sürekli olarak dünyanın dört bir yanındaki burs programları, zorlu sağlık sorunlarıyla mücadele eden organizasyonlara sponsor olma ve öğrencilerin potansiyellerine ulaşmalarını desteklemek amacıyla yerel okullarla ortaklık yapma gibi sosyal yardım girişimlerine katılıyoruz. Plastipak büyüdükçe çevremizdeki toplulukları etkileme becerimiz de gelişiyor.

Örneğin, Kuzey Amerika'da Plastipak, araştırmaları için para toplamak amacıyla yıllık yürüyüşlere katılarak tip 1 diyabetle mücadele konusunda Juvenil Diyabet Araştırma Vakfını (JDRF) desteklemektedir. Plastipak ayrıca bir çalışarak okuma programında Detroit Cristo Rey Lisesi ile ortak çalışmaktadır. Ortaklık, ekonomik açıdan zor durumda olan öğrencilerin Plastipak'ta gerçek hayatta iş deneyimi kazanmalarına olanak tanır. Buna ek olarak, Plastipak Detroit Yerel Öğrenci Programı (DFS) ile de ortaklık yapmaktadır. DFS, lise sonrası bir sertifika veya üniversite diploması almak isteyen bölge öğrencilerine akademik destek ve burs sağlamaktadır.