×

Kapasite ve Yeteneğin Kesişimi

Ürünleri ve Prosesleri Sergilemek İçin Merkezi Konum

Küresel Kabiliyet Merkezi, tedarik zincirini güçlendirerek ve Plastipak'ın marka sahiplerinin riskini azaltmak için yarattığı değeri sergileyerek rafta kazanan ambalajlar tasarlamak amacıyla kuruldu. Plymouth, Michigan’da bulunan merkez, müşterilerin teknolojilerimizi ve bu teknolojilerin pazara sunduğu değeri görselleştirmelerine imkan sağlar. Müşteriler hem ürünlerin hem de proseslerin odaklanmış tanıtımından faydalanırlar.

Küresel Kabiliyet Merkezi, Plastipak’ın yaratıcı ambalaj ekiplerinin inovatif ambalaj çözümleri geliştirmek amacıyla birlikte çalışmaları için merkezi bir konumdur.

Tedarik Zincirini Güçlendiriyoruz

Plastipak, ilk fikirden başlayıp raftaki galibiyete kadar geçen başarılı bir süreç için tedarik zincirini güçlendirir..

supply chain step 1
TASARIMLARDA İŞBİRLİĞİ
 • Market öngörüsü
 • Fikir Oluşturma - Dekore Edilmiş Ambalaj
 • 1. ve 2. Karar Anına Odaklanma
 • Marka Sahipleri
 • Plastipak Yaratıcı Ambalaj Stüdyoları
supply chain step 2
ARAŞTIRMA VE DOĞRULAMA
 • Test İmalatı ve Lojistiği
 • 1. ve 2. Karar Anını Onaylama
 • Modelleme/Prototip Çalışması
 • Ünite Boşluğu
 • Odak Grupları
supply chain step 3
PİYASAYA SÜRME
 • Ticarileştirme
 • Sürekli İyileştirme
 • Verimlilik
supply chain step 4
SON TÜKETİCİ
 • 1. ve 2.
  Karar Anı gerçekleşti
supply chain step 5
TEDARİK ZİNCİRİNİN RİSKİNİN AZALTILMASI
 • Kabiliyet Merkezi aracılığıyla Teslimat Süresini ve Marka Sahiplerine Sağlanan Değeri Arttırır
brand packaging


Küresel Kabiliyet Merkezi Avantajları:

 • Marka sahiplerinin teknoloji önceliklerimizi ve bunun hem operasyonlarımızda hem de ürünlerimizde nasıl kullanıldığını anlamalarına yardımcı olur
 • Plastipak’ın faaliyetlerinin inovatif teknoloji ve kurumsal gelişim ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar
 • Müşterilerin Plastipak'a güvenerek karar vermelerine imkan vermek için güvenilir kabiliyetler sunar

Teknolojiler

Müşteriler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere en yeni inovatif teknolojilerimizin pratik tanıtımlarını deneyimler:

 • Doğrudan Nesne Üzerine Yazdırma
 • ThermoShape™
 • Sıcak Dolum EPET
 • Doldurma ve Kapaklama
 • Yaratıcı Ambalaj Stüdyosu
 • Sanal Gerçeklik Simülasyonu
Global Capability