President’s Message

Welcome to Plastipak, a company built on more than 50 years of Young family heritage

De normer och värderingar som tog form under Plastipaks första tid är våra vägledande principer än idag. Genom att vi förlitade oss på vår kunskap och våra kontakter förbättrade vi våra produkter, befäste vår vilja till innovation och spetskompetens, och varje affärsrelation blev en verklig gåva. Vår historia av pionjärskap och anmärkningsvärda prestationer möjliggjordes tack vare dessa ovärderliga förbindelser.

Vägledda av vår målsättning i över 50 år, ”Att erbjuda förpackningslösningar genom personligt engagemang och känsla”, är vi stolta över att vara världsledande inom plastförpacknings- och återvinningsindustrin samtidigt som vår verksamhet fortsätter att vara i balans med miljön.

Hållbarhet är den ständiga drivkraften i vår verksamhet, och initiativen fortsätter att växa tack vare Plastipaks kreativa samarbetspartners. Plastipak är nu en av världens största globala tillverkare av högkvalitativt återvunnet PET-material. Med fyra återvinningscenter i världen har Plastipak en avsevärd återvinningskapacitet.

Jag kan försäkra våra intressenter att Plastipaks ansträngningar är en kontinuerlig process. Vi är fast beslutna att göra Plastipak till marknadsledande inom hållbarhet och att våra handlingar ska återspeglar detta. Ett företag som har en positiv påverkan på sina medarbetares liv, deras barn och kommande generationer. Vi vill tacka våra kunder för att vi fått möjligheten att arbeta med er, och vi ser fram emot nya utmaningar med ert fortsatta förtroende för vårt arbete.

Med bästa hälsningar,

William C. Young

President & CEO

Plastipak Packaging, Inc