Lär dig känna Plastipaks möjligheter

Innovativa tekniker

Aerosolteknik

Barriärtekniker

Direkt objektutskrift

EPET

Olika tillämpningar för handtag

Teknik för automatisk dispensering

ThermoShape™


Högvolymstillverkning

HDPE-tekniker

Varmfyllningstekniker

Formsprutning

Tekniker för breda öppningar

PET-tekniker


Dekorationstekniker

Direkt objekt
Utskrift

Prägling och
Debossing

Screentryck

Traditionella etiketter


Ekologiskt hållbara lösningar

Lätta halsavslut

Konsumentåtervunnen harts

Nytillverkning av harts

En marknadsförändrande teknik för lätta halsavslut

Plastipaks miljöengagemang framgår tydligt från vårt utbud av lätta halsavslut för kolsyrade drycker och flaskvatten. De kostnadseffektiva förformarna och flaskorna reducerar den totala materialåtgången avsevärt.

Viktreduktioner:

  • 500 ml flaska för kolsyrad dryck: genomsnittlig reduktion med 10 g sedan år 2000
  • 500 ml vattenflaska genomsnittlig reduktion med 8 g sedan år 2000
Plastipaks flaskförformar för icke-kolsyrade flaskvattenprodukter:

Skyddas av US Patent nr: 8,857,637, 9,403,310 och 9,850,019 och för användning med förfaranden under US Patent nr: 8,857,637 och 9,139,326. Ytterligare patentansökningar kan pågå i USA och på annat håll.

Plastbehållare för icke-kolsyrade flaskvattenprodukter:

Skyddas av US Patent nr: 9.033.168, 9.139.326, 9.522.759. Ytterligare patentansökningar kan pågå i USA och på annat håll.

Plastbehållare för icke-kolsyrade flaskvattenprodukter:

Skyddas av US Patent nr: 9.738.409 och 10.023.345. Ytterligare patentansökningar kan pågå i USA och på annat håll.

Plastbehållare för kolsyrade drycker:

Skyddas av US Patent nr: 7.708.159. Ytterligare patentansökningar kan pågå i USA och på annat håll.