Information för investerare

Finansiella länkar


Finansiell tillväxt

I mer än fem decennier har Plastipak ägnat sig åt att vara ledande inom avancerad innovativ teknik, överlägsna kvalitetsprodukter och framför allt att sätta konsumenterna först, alltid!™️

Plastipak genererade en total årlig försäljning på $2,9 miljarder samtidigt som den sålde 40,2 miljarder behållare och preforms och drev fyra globala återvinningscenter tillsammans med en hartstillverkningsanläggning. Under de senaste tio åren var vår årliga tillväxttakt för enhetsvolym (CAGR) cirka 7,51 TP1T medan vi kommer att ha följt vår produktdiversifieringsstrategi.

Plastipak uppmuntras och inspireras av att veta att denna positiva tillväxt är resultatet av ökad produktivitet och egen utveckling, vilket ger en organisk och verkligt givande affärsupplevelse.

7.5% tillväxttakt

$2,9 miljarder i försäljning årligen