Vårt uppdrag , vision och syfte

Affärsresultat med syfte

Vårt uppdrag

Att erbjuda förpackningslösningar genom engagemang och känsla.

Vår vision

Att vara det första valet bland globala företag i branschen för hårdplastförpackningar, samt leverera högeffektiva resultat till våra marknader och intressenter med exceptionell snabbhet, flexibilitet, hållbarhet och värde.

Vårt syfte

Att skapa produkter som inspirerar till val, ger ett mervärde och är hållbart balanserade till våra kunder.

Värdegrund

En verksamhet som är baserad på etiska normer

Plastipak arbetar för att möta etiska förväntningar såväl som finansiella mål – utan att äventyra vår integritet. Vår globala affärskultur bygger på ärlighet, öppenhet och inkludering.

Även när Plastipak har expanderat, och nu omfattar anläggningar på fem kontinenter, är respekt för mänsklig värdighet grundläggande för hur företaget bedriver sin verksamhet. Vi deltar aktivt i de samhällen där Plastipaks medarbetare arbetar och bor.

Tillsammans med leverantörer och kunder arbetar Plastipak för att uppfylla standarder för att bevara miljön och samtidigt förbättra hälsa och säkerhet för våra anställda och de samhällen där de bor.

Vår värdegrund

Förtroende – grund för tillväxt
Ansvarighet – ta ansvar
Innovation – tänk annorlunda
Integritet – gör det rätta
Värdighet – respektera andra
Mångfald – berika arbetsplatsen
Engagemang – var engagerad
Miljö – spara resurser
Samhälle – var en bra medborgare

Våra medarbetare

En stödjande arbetsmiljö

Arbetsplatsen

Plastipaks värdefullaste tillgång är våra medarbetare. Vi uppmuntrar och uppskattar individuella bidrag och innovationer.

Plastipaks medarbetare bidrar till:

  • att upprätthålla hög prestanda för att uppnå enastående kundservice
  • att positionera Plastipak som en global marknadsledare för förpackningar genom att utforma och tillverka innovativa produkter
  • och tillverkaa innovativa produkter att förbättra de samhällen där Plastipak är aktiva.

Plastipak gör följande för sina medarbetare:

  • betalar rättvisa löner som baseras på branschens normer
  • erbjuder förmåner såsom sjukförsäkring, livförsäkring och betald semester
  • ger en säker arbetsmiljö
  • har ett rättvist och ärligt förhållande till medarbetarna
  • följer lagstiftningen i alla länder där verksamhet bedrivs

Öppen kommunikation

För att skapa ömsesidigt respektfulla och förtroendefulla förhållanden krävs öppen kommunikation. Varje medarbetare måste känna sig trygg att framföra åsikter, dela idéer och lösa problem i en miljö som uppmuntrar och främjar möjligheter till professionell utveckling.

Plastipak arbetar aktivt för öppen och ärlig kommunikation, vilket framgår av företagets “Open Line Communication System.” I det här systemet kan en medarbetare ställa frågor och framföra synpunkter konfidentiellt via företagets avdelning för talanghantering.

Socialt ansvar

Skydda miljön

Plastipak har åtagit sig att ständigt uppfylla vårt ansvar för att skydda miljön för kommande generationer, och agera som en ansvarsfull global medborgare för en delad gemenskap. Företaget är engagerat i socialt ansvar för miljövård och dess ledarskap inom hållbarhet. Plastipak uppfyller de mål som ställts upp i företagets formella bevarandeplan.

Plastipak använder livscykeltänkande (LCT) för att bedöma och maximera varje steg i våra produkters livscykelstadier. Genom att tillämpa Life Cycle Thinking, återanvänds miljarder flaskor årligen.

Globala återvinningscenter förankrar återvinningsinsatser

HDPE och PET som återvinns av Plastipak:s återvinningsbolag, Clean Tech, avslutar återvinningsprocessen som post-consumer recycled (PCR) hartspellets (rPET på europeiska marknader). PCR-harts (rPET) pellets används sedan för att producera fler plastbehållare som en del av vår flaska till flaska metod för återvinning.

Miljömedveten transportverksamhet

Plastipak:s transportfilial, Whiteline Express, söker aktivt sätt att minska sitt koldioxidavtryck och skydda naturresurser. Som EPA SmartWay-partner installerade Whiteline Express anordningar för tomgångskörning, aerodynamiska kåpor och traktorer med högre effektivitet.

Eko-skolor

Plastipak UK samarbetar med Eco-Schools, ett globalt, elevstyrt återvinningsinitiativ som använder praktiskt lärande för att uppnå skolomfattande deltagande i spännande miljöprojekt. Plastipak UK hjälpte till att skapa Eko-skolor Avfalls- och återvinningsmodul. Eco-Schools-programmet ger barn en unik möjlighet att stärka förändring inom sina samhällen. Det uppmuntrar elever i alla åldrar att arbeta tillsammans för att öka sina kunskaper om återvinning. Plastipak bidrar med sin expertis inom återvinning och återvinningsbara förpackningar till projektet.

Bolagsstyrning

Policies and Standards

Bästa möjliga bolagsstyrning är av yttersta vikt för att vi ska kunna upprätthålla vår vision att vara det första valet bland globala företag som tillverkar hårdplastförpackningar, samt leverera effektiva resultat till våra marknader och intressenter med exceptionell hastighet, flexibilitet, hållbarhet och värde. 

Dessa policyer och normer som Plastipak upprätthåller säkerställer att vi är rättvisa och transparenta gentemot våra intressenter. 

Information för investerare

Finansiell information

Compliance Officer (ansvarig kontaktperson)
(800) 268-4785
complianceofficer@plastipak.com