'
×

Hållbarhet

FÖRPACKNINGAR ÄR VIKTIGT FÖR ATT FÖRPACKA VAROR OCH ÄR VÄSENTLIGA FÖR VARDAGEN
SKYDD
SKYDD MOT KONTAMINATION
OCH SKADOR FRÅN FUKT,
GAS, LJUS,
MIKROORGANISMER
OCH INSEKTER
BEVARANDE
BEVARAR PRODUKTER SÅ
DE VARAR LÄNGRE OCH
FÖRLÄNGER KONSUMENTENS
MÖJLIGHET ATT
ANVÄNDA DEM
FÖREBYGGER AVFALL
PRODUKTER HÅLLS
INTAKTA OCH LÄCKAGE
UNDVIKS MED RÄTT
FÖRPACKNING
TRANSPORT
EFFEKTIV TRANSPORT
ÖVER LÅNGA AVSTÅND
UPPMUNTRAR HANDEL, OCH
STAPLINGSBARA
FÖRPACKNINGAR
SPARAR UTRYMME
VISAR INFORMATION
VIKTIG INFORMATION
VISAS SÅSOM
NÄRINGSINNEHÅLL,
ALLERGIVARNINGAR
OCH UTGÅNGSDATUM
VARUMÄRKESIGENKÄNNING
Varumärken känns igen
på sina förpackningar
som lockar konsumenterna
till inköp.
PLAST = POLYMER
POLYTETYLENTEREFTALAT (PET)
TYPER AV I FÖRPACKNINGAR

POLYTETYLENTEREFTALAT
VATTEN
JUICE
LÄSKEDRYCKER
SPORTDRYCKER
KETCHUP
SALLADSDRESSINGAR
HÖGDENISTETSPOLYETYLEN
MJÖLK
LIVSMEDEL
DISKMEDEL
TVÄTTMEDEL
SCHAMPO
BILOLJA
POLYVINYLKLORID
LÅGDENSITETSPOLYETYLEN
POLYPROPYLEN
POLYSTYREN
ANDRA
PET-FÖRPACKNINGARNAS
EGENSKAPER
Starka
Lätta
Säkra
BPA-fria
Genomskinliga

PET (polyetylentereftalat) används vanligtvis som förpackning för vatten, juice, te, kolsyrade drycker, sportdrycker och livsmedelsprodukter såsom dressingar, kryddor och matoljor.
HDPE-FÖRPACKNNGARNAS
EGENSKAPER
Starka
Lätta
Säkra
Slitstarka
Många användningsområden
Slagtåliga
HDPE (högdensitetspolyeten) används ofta som förpackningar för livsmedelsprodukter, rengöringsprodukter, tvättmedel och schampoflaskor.
PÅVERKAN FRÅN KOLDIOXIDUTSLÄPP
PETFÖRPACKNINGAR HAR ETT LÄGRE KOLDIOXIDAVTRYCK ÄN
ANDRA ALTERNATIV FÖR VANLIGA DRYCKESFÖRPACKNINGAR

Öka din kunskap med NAPCOR:s
kampanj ”Positively PETTM

Vi ser gärna att du följer Positively PET från NAPCOR (National Association for PET Container Resources). Kampanjen förespråkar PET-plast, förklarar varför det är överlägset som förpackningsmaterial, reder ut myter kontra fakta och mycket mer.

Plastipak är stolta över att vara medlem i NAPCOR, en branschorganisation för PET-förpackningsindustrin, eftersom vi samarbetar med partners för att maximera vårt återvinningsarbete för en större positiv påverkan på miljön.

Läs mer om NAPCOR:s Positively PET på https://positivelypet.org.

Överblick över globala initiativ

Vi uppfyller våra hållbarhetsmål med ren teknik

Plastipaks engagemang för ekologiskt hållbara förpackningar genomsyrar processen från design och utveckling till återvinning. Våra hållbarhetsinitiativ leds av vår återvinningsfilosofi flaska till flaska, som åstadkoms i vårt återvinningsföretag Clean Tech.

Plastipak har ett ansvar gentemot företagets intressenter att driva verksamheten på ett miljövänligt sätt för nuvarande och framtida generationer. Det målet är en oskiljaktig del av vår affärsplan.

Plastipak kategoriserar hållbarhetsförbättringarna i tre grupper:br>

Sustainability
Sustainability
Sustainability


Verksamhetsförbättringar

Globala återvinningscenter

Plastipaks globala återvinningscenter utnyttjar den mest avancerade tekniken för återvinning globalt genom att omvandla insamlade och återvunna förpackningar till högkvalitativ konsumentåtervunnen PET-harts (PET PCR eller rPET) och HDPE-harts (HDPE PCRE eller rHDPE). Konsumentåtervunnen harts omvandlas till behållare för livsmedel, tvättmedel, rengöringsmedel och andra vanliga produkter igen.

I Nordamerika är Clean Tech en av de fem största plaståtervinnarna i USA.

I Europa är Plastipak den största tillverkaren av livsmedelsklassad rPET (PET PCR), med kapacitet att tillverka över 100 000 ton livsmedelsklassat PET-material varje år.

Global Recycling Center

LEED-certifiering

Plastipaks anläggning i Victorville, Kalifornien belönades med GOLD LEED-certifiering för sin verksamhet i en högpresterande grön byggnad, enligt bedömningssystemet för New Construction and Major Renovation System.

leed certification

Processförbättringar

Direct Object Printing

Plastipaks prisbelönta trycklösning använder miljövänligt bläck och eliminerar därmed behovet av etiketter och minskar även transporter och konsumentavfall. Direct Object Printing belönades med två DuPont-priser: Gold Award för teknisk utveckling och ansvarsfull förpackning och Silver Award för förpackningsinnovation.

Direct Object Printing

Minskat avfall och restmaterial

Plastipak implementerar ständigt nya sätt för att minska avfall och skräp. Wipe Out Waste (WOW)-team arbetar ihärdigt mot Plastipaks mål att inte skicka någonting till deponi, och flera av våra anläggningar har redan uppnått målet. Miljöförbättringsteam fastslår en åtgärdsplan för att reducera avfall utöver den utbildning för att minska avfall som medarbetarna får.

Väsentliga reduktioner av mängden skräp har uppnåtts som en del av att förbättra hur hållbara våra verksamheter är. Denna minskning sänker vår förbrukning av både energi och andra resurser.

Waste Reduction

Hybrida pallådor

Plastipaks hybrida pallådor är tillverkade med minskat kartonginnehåll för långvarig och mer effektiv lagring. Omkring 90 % av de pallådor som används är hybrider. Tjockleken på liners som används i pallådor har minskats avsevärt.

Waste Reduction

Produktförbättringar

Sustainability

Achieving Sustainability in Product Improvements

Mot en hållbar verksamhet med produktförbättringar Plastipak uppnår hållbarhetsmål genom innovativa tekniker för tillverkning av produkter med minskad vikt, lägre koldioxidavtryck, lägre energikostnader och ökade återvinningsmöjligheter.

Förpackningsalternativ som tillverkas av konsumentåtervunnen PET-harts (PET PCR eller rPET) och HDPE-harts (HDPE PCR eller rHDPE) erbjuder ett miljövänligt alternativ som kunder efterfrågar för att sänka förpackningarnas koldioxidavtryck.

Återvinning från flaska till flaska Visa PDF Se video

Genom återvinning omvandlas begagnade flaskor till harts som används till nya flaskor. Idén med flaska till flaska skapar en ekologiskt hållbar livscykel för förpackningar. Lär dig mer om den här processen från diagrammet och upptäck hur du kan bli en del av Recycling Worth Repeating!™

Socialt ansvar

Vi värnar om miljön

Plastipaks är aktivt engagerade i att ständigt uppfylla vårt ansvar att skydda miljön för framtida generationer och agera som en ansvarsfull global medborgare i en delad gemenskap. Företaget engagerar sig aktivt i sitt sociala ansvar för miljön och strävar efter att vara ledande inom ekologisk hållbarhet. Plastipak uppfyller de mål som satts av företagets formella miljöplan.

Sustainability
Plastipak använder Life Cycle Thinking (LCT) för att utvärdera och maximera varje steg i våra produkters livscykel. Genom att använda Life Cycle Thinking (LCT) kan miljarder flaskor återanvändas varje år.

Globala återvinningscenter förankrar återvinningsansträngningarna

HDPE och PET-material som återvinns av Plastipaks dotterbolag för återvinning, Clean Tech, avslutar återvinningsprocessen som konsumentåtervunnen hartspellets (rPET på den europeiska marknaden). PCR/rPET-hartspellets används sedan för att tillverka fler plastbehållare som en del av vår återvinningsfilosofi flaska till flaska.

Miljömedveten transportverksamhet

Plastipaks transportbolag, Whiteline Express, arbetar aktivt med att reducera sitt koldioxidavtryck och skydda naturresurserna. Som en EPA SmartWay-partner har Whiteline Express installerat anordningar för att förhindra tomgång, aerodynamiska kåpor och effektivare fordon.

Eco-Schools

Plastipak UK samarbetar med Eco-Schools, ett globalt elevlett återvinningsinitiativ som arbetar praktiskt för att få med sig alla skolor i spännande miljöprojekt. Plastipak UK har bidragit till att skapa Eco-Schools ”Waste and Recycling” modul. Eco-Schools ger barnen en unik möjlighet att driva på förändringar i sin närmiljö. Det uppmuntrar studenter i alla åldrar att samarbeta för att öka deras kunskap om återvinning. Plastipak bidrar till projektet med sin expertis inom återvinning och återvinningsbara förpackningar.

Miljövänliga förpackningar

Att uppnå hållbarhetsmål i förpackningsindustrin

Hållbarhet prioriteras i Plastipaks processer för att kunna leverera högkvalitativa och högfunktionella förpackningar.

Den dagliga verksamheten styrs av och stödjer Plastipaks hållbarhetsinitiativ. Företaget arbetar ständigt med nya metoder, tekniker och material för att hitta hållbara förpackningslösningar.

Prisbelönta förpackningar

Recycling Counts™, Plastipaks initiativ för socialt ansvar, belönades med en Award of Distinction från Communicator Awards som vinnare av 2021 års integrerade kampanj.

Plastipaks ekologiskt hållbara förpackningar uppmärksammas i hela världen.

Plastipak fick två pris vid Plastics Industry Awards, inklusive Best Environmental or Energy Efficiency Initiative of the Year (Årets bästa initiativ för miljö eller energibesparingar) och Best Business Initiative of the Year (Årets bästa företagsinitiativ).

Plastipaks Clean Tech anläggning i Hemswell, Storbritanninen utnämndes till Årets återvinningsanläggning vid Materials Recycling World’s National Recycling Awards.

Jussara gav Plastipak ett hederomnämnande för bidragen till Project ReCiclo (ett återvinningsprojekt).

ThermaLite™-burkar belönades med Bronze Greenstar Sustainable Award av Starpack för att uppmärksamma den 85 % lättare förpackningen jämfört med glasalternativ.

Plastipaks flaska Simply Orange, tillverkad med EPET-teknik belönades med priset Best of Show Award i PAC Golds hållbarhetskategori.

DuPont har uppmärksammat Plastipak med många Packaging Innovation Awards under åren, inklusive en Gold Award för teknisk utveckling och ansvarsfull förpackning för Direct Object Printing. Användning av miljövänligt bläck och eliminering av etikettsubstrat gör Direct Object Printing till ett ekologiskt hållbart alternativ.

DuPont belönade även Plastipak för en ny design som avsevärt minskade vikten på förpackningen för Krafts salladsdressing, vilket medförde en besparing på ca 1000 ton per år.

Procter & Gamble har belönat Plastipak med Business Partner Excellence Awards många gånger över åren, för att uppmärksamma Plastipak som en högpresterande global leverantör och hållbarhetspartner.

Se utmärkelser

Recycling Counts

Främja återvinning med Recycling Counts™

Recycling Counts Overview Klicka på vår video och lär dig mer om Recycling Counts™

Recycling Counts™ är en global online-community, en intressant plats för främjande av återvinning och resursrik utbildning om PET-och HDPE-plast till stöd för en cirkulär ekonomi med flaska-till-flaska-återvinning (främst genom sopsortering). För oss är det mycket viktigt att dela med oss av hur viktigt det är med återvinning och erbjuda värdefulla resurser som innefattar praktiska tips och artiklar.

Plastipaks PrisbelöNta Initiativ: Recycling Counts™

Recycling Counts™ är Plastipaks initiativ för socialt ansvar och innehåller värdefulla resurser som inkluderar praktiska tips, artiklar, och utbildning om plast i avsnittet Grundläggande om plast. Allt detta finns tillgängligt globalt på sex olika språk: engelska, franska, italienska, tyska, portugisiska, och spanska!

Recycling Counts™ belönades med en Award of Distinction från Communicator Awards som vinnare av 2021 års integrerade kampanj! Utmärkelsen ges till projekt som överträffar branschstandarder när det gäller kvalitet och prestation. Gå till detta prisbelönta program på www.recyclingcounts.com.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag i Recycling Counts™ är att uppmuntra, främja, stödja och utbilda verksamheter och slutkonsumenter om återvinning av PET- och HDPE-förpackningar samt att fortsätta vårt engagemang för hållbarhet med vår återvinningsfilosofi flaska till flaska.

Artiklar om Recycling Counts™

Läs gärna våra artiklar om återvinning i hela världen. Artiklarna tar upp återvinningstips som du kan använda i din närmiljö, hur Plastipak och våra partners designar ekologiskt hållbara förpackningar och mycket mer. Se hur du kan engagera dig.

Se med egna ögon hur våra ansträngningar att återvinna ofta börjar med enkla åtgärder som kan ha en global påverkan om alla samarbetar. Genom att helt enkelt återvinna de flaskor du använder är du en del av Recycling Counts™!.


Besök Recycling Counts™