50 characters left.
×

Användarvillkor

Tillgång till och användning av denna webbplats tillhandahålls av Plastipak Holdings, Inc. Dessa användarvillkor gäller för alla webbplatser som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Plastipak Holdings, Inc. Läs dessa villkor noggrant innan du använder den här webbplatsen. Genom att använda denna webbplats eller någon annan webbplats som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Plastipak bekräftar du ditt samtycke till dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor får du inte tillgång till eller på annat sätt använda webbplatsen. Plastipak Holdings, Inc. förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa villkor när som helst. Kontrollera dessa villkor regelbundet för ändringar. Om du fortsätter att använda denna webbplats eller någon annan av Plastipaks webbplatser efter att ändringar har utförts i dessa villkor innebär det att du accepterar ändringarna.


Plastipak Holdings, Inc. Meddelande om upphovsrätt och integritet

De flesta uppgifter på denna webbplats är offentliga. Om inte annat anges kan denna information distribueras fritt utan ändringar och användas för icke-kommersiella, vetenskapliga, pedagogiska eller personliga ändamål. Under inga omständigheter får material från denna webbplats lagras i något system för lagring och/eller inhämtning av information utan föregående skriftligt tillstånd från Plastipak. Upphovsrätten för allt material som publiceras på denna webbplats tillhör Plastipak Holdings, Inc. och skyddas enligt lag. Upphovsrätt © Plastipak Holdings, Inc. och/eller relaterade enheter. Alla rättigheter förbehålls.

För att se vår policy för integritet och webbkakor, klicka här.

Immateriella rättigheter

Denna webbplats skyddas av upphovsrätt som ett kollektivt verk och/eller sammanställning i enlighet med amerikanska upphovsrättslagar, internationella konventioner och andra lagar. Om inte annat anges är det innehåll som finns på denna webbplats och på andra webbplatser som tillhör Plastipak Holdings, Inc., inklusive men inte begränsat till grafiska bilder, knappar, layout, varumärken, logotyper, text och annat material, Plastipaks exklusiva egendom och/eller tillhörande dess partner, dotterbolag och underordnade organisationsavdelningar eller motsvarande tredjepartslicensgivare. Inget varumärke som tillhör Plastipak Holdings, Inc. (antingen registrerat eller på annat sätt) får användas utan tidigare specifikt, skriftligt tillstånd från Plastipak Holdings, Inc.

Programvarukvalitet

Plastipak och/eller dess partners, dotterbolag och underordnade organisationsenheter garanterar inte att någon information, programvara eller annat material som är tillgängligt via en av deras webbsidor är fri från defekter, virus, maskar, trojanska hästar eller andra skadliga komponenter.

Stötande information och material

När du öppnar eller använder någon tjänst som tillhandahålls på Plastipaks webbsidor får du inte göra följande::

  • Lägga upp eller överföra olaglig, hotfull, kränkande, ärekränkande, obscen, pornografisk, profan eller på annat sätt anstötlig information av något slag, inklusive utan begränsning alla överföringar som utgör eller uppmuntrar beteende som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot lokal, nationell eller internationell lag, inklusive utan begränsning USA:s exportkontrollagar och regler;
  • Lägga upp eller överföra någon information eller programvara som innehåller ett virus, mask, trojansk häst eller annan skadlig komponent; begränsa eller hindra andra användare från att använda och se webbplatsen; publicera, överföra, sända, reproducera, distribuera eller på något sätt utnyttja all information, programvara eller annat material som erhållits via våra webbsidor för kommersiella ändamål; eller
  • Ladda upp, lägga upp, publicera, sända, reproducera eller på något sätt distribuera information, programvara eller annat material som erhållits via våra webbsidor som är skyddad av upphovsrätt eller annan äganderätt, eller härledda verk med avseende på detta utan att få tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, eller ladda upp, lägga upp, publicera, reproducera, sända eller på något sätt själva distribuera någon del av våra webbsidor och ej heller härledda verk med avseende på detta, utom när det uttryckligen är skriftligt tillåtet.

Äganderätt till idéer som inte begärts

Plastipak Holdings, Inc. accepterar inte konfidentiell eller skyddad information från tredje part. Om du har information som du vill bibehålla konfidentiell ska du inte skicka den till Plastipak Holdings, Inc. via e-post eller alternativ kommunikation. Plastipak Holdings, Inc. förbehåller sig rätten att begära äganderätten över alla idéer som skickas till oss utan förfrågan. Plastipak Holdings, Inc. kan reproducera, överföra eller sända eller på annat sätt använda dessa idéer utan någon skyldighet eller kompensation till dig. Denna artikel ersätter all medföljande information som ditt material kan ha om skyddad/konfidentiella uppgifter.

Använda elektroniska underskrifter

För att genomföra vissa transaktioner med Plastipak på elektronisk väg måste du eller din auktoriserade representant använda en elektronisk signatur när sådan signatur är nödvändig. Vi ber dig också godkänna alla villkor som presenteras i gällande avtal om elektronisk signatur. Tänk på att en elektronisk signatur är lika juridiskt bindande som en handskriven signatur.