'
×

Patent

patents

Immateriella rättigheter utgör ett väsentligt affärsvärde

Plastipaks immateriella rättigheter utgör en väsentlig komponent i vår globala affärsstrategi. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och patentera nya tekniker, skapar goodwill, bygger upp produktdifferentiering, och främjar möjligheter att säkra värdefulla immateriella tillgångar.

Plastipak har tilldelats över 500 amerikanska patent och över 1 000 patent internationellt. Patentskydd gör att vi bibehåller den nya tekniken, vilket ger oss ett försprång.

Plastipak Virtuella Patentmärkning

Följande Plastipak-produkter är skyddade av patent i USA och på andra håll. Denna webbplats tillhandahålls för att uppfylla bestämmelserna om virtuell patentmärkning i olika jurisdiktioner inklusive bestämmelserna om virtuell patentmärkning enligt America Invents Act i USA. Följande lista över Plastipak-produkter är eventuellt inte allomfattande och andra Plastipak-produkter som inte är listade här kan vara skyddade av ett eller flera patent.


Plastbehållare för icke-kolsyrat flaskvatten:

Skyddas av US Patent nr: 9,738.409 och 10,023,345. Ytterligare patentansökningar kan pågå i USA och på annat håll.

Digitaltryckta plastbehållare och artiklar:

Skyddas av US Patent nr: 7,736,713, 7,910,184, 8,579,402, 8.522,989, och 9,150.325 och för användning vid förfaranden under US Patent nr: 7,210,408, 7,625,059, 8,167,414, 8,459,760, 8,876,979, 8,231,212, 8,360,566, 8,864,295, 8,708.221, 8,888,210, 9,032,872, 9,272,815, och 9,302,506. Ytterligare patentansökningar kan pågå i USA och på annat håll.

Plastförformar för icke-kolsyrat flaskvatten:

Skyddas av US Patent nr: 8,857,637, 9,403,310 och 9,850,019, och för användning vid förfaranden under US Patent nr: 8,857,637 och 9,139,326. Ytterligare patentansökningar kan pågå i USA och på annat håll.

Plastbehållare för icke-kolsyrat flaskvatten:

Skyddas av US Patent nr: 9,033,168, 9,139,326, 9,522,759. Ytterligare patentansökningar kan pågå i USA och på annat håll.

Plastbehållare för kolsyrade drycker:

Skyddas av US Patent nr: 7.708,159. Ytterligare patentansökningar kan pågå i USA och på annat håll.

Plastbehållare för användning med Plastipaks ThermoShape™-process:

Skyddas av US Patent nr: 7,846,519, 8,062,724, 9,011,756, för användning vid förfaranden under US Patent nr: 7,735,300, 8,596,029, och 8,043,552, och för användning med system under US Patent nr: 8,043,552. Ytterligare patentansökningar kan pågå i USA och på annat håll.

Transparenta syreavskiljande plastbehållare och artiklar:

Skyddas av US Patent nr: 8.721,920, 9,181,414, och 7,727,605 och för användning vid praktiserande förfaranden under US Patent nr. 8.745,519, 8,975,345, 7,491,420, 7,691,290, 7,994,245 och 8,431,721. Ytterligare patentansökningar kan pågå i USA och på annat håll.

Stapelbara plastbehållare och artiklar:

Skyddas av US Patent nr: 6.588,612, 6,932,228, 7,467,714, 8,069,986 och 9,352,873. Ytterligare patentansökningar kan pågå i USA och på annat håll.

Plastbehållare med separat utformade handtag:

Skyddas av US Patent nr: 6,926,163 och 7,726,500. Ytterligare patentansökningar kan pågå i USA och på annat håll.

Plastbehållare för varmfyllning:

Skyddas av US Patent nr: 6.932,230, 6,857,531, 7,367,365, 6,983,858, 6,698,606, 8,870,006, 8,590,729, 8,905,253, 7,458,478, 9,340,314, 8,267,266, 7,416,089, 7,416,090, 7,021,479, 7,347,339. Ytterligare patentansökningar kan pågå i USA och på annat håll.

Extruderingsformblåsning av PET-behållare och därigenom skapade behållare:

Skyddas av US Patent nr: 8.632,867, 7,390,187, 7,150,371, 8,282,876, 7,510,391. Ytterligare patentansökningar kan pågå i USA och på annat håll.