'
×

Bolagsstyrning

Policyer och normer för bolagsstyrning

Bästa möjliga bolagsstyrning är av yttersta vikt för att vi ska kunna upprätthålla vår vision att vara det första valet bland globala företag som tillverkar hårdplastförpackningar, samt leverera effektiva resultat till våra marknader och intressenter med exceptionell hastighet, flexibilitet, hållbarhet och värde. 

Dessa policyer och normer som Plastipak upprätthåller säkerställer att vi är rättvisa och transparenta gentemot våra intressenter.Finansiell information

Compliance Officer (ansvarig kontaktperson)
(800) 268-4785
complianceofficer@plastipak.com

Värdegrund

En verksamhet som är baserad på etiska normer

Plastipak arbetar för att möta etiska förväntningar såväl som finansiella mål – utan att äventyra vår integritet. Vår globala affärskultur bygger på ärlighet, öppenhet och inkludering.

Även när Plastipak har expanderat, och nu omfattar anläggningar på fem kontinenter, är respekt för mänsklig värdighet grundläggande för hur företaget bedriver sin verksamhet. Vi deltar aktivt i de samhällen där Plastipaks medarbetare arbetar och bor.

Tillsammans med leverantörer och kunder arbetar Plastipak för att uppfylla standarder för att bevara miljön och samtidigt förbättra hälsa och säkerhet för våra anställda och de samhällen där de bor.

Vår värdegrund

Förtroende – grund för tillväxt
Ansvarighet – ta ansvar
Innovation – tänk annorlunda
Integritet – gör det rätta
Värdighet – respektera andra
Mångfald – berika arbetsplatsen
Engagemang – var engagerad
Miljö – spara resurser
Samhälle – var en bra medborgare

Our Core Values

Vårt uppdrag , vision och syfte

Affärsresultat med syfte


Our mission

Vårt uppdrag

Att erbjuda förpackningslösningar genom engagemang och känsla.

Our Vision

Vår vision

Att vara det första valet bland globala företag i branschen för hårdplastförpackningar, samt leverera högeffektiva resultat till våra marknader och intressenter med exceptionell snabbhet, flexibilitet, hållbarhet och värde.

Our Pupose

Vårt syfte

Att skapa produkter som inspirerar till val, ger ett mervärde och är hållbart balanserade till våra kunder.

Our Missoin Vision Purpose

Våra medarbetare

En stödjande arbetsmiljö

Arbetsplatsen

Plastipaks värdefullaste tillgång är våra medarbetare. Vi uppmuntrar och uppskattar individuella bidrag och innovationer.

Plastipaks medarbetare bidrar till:

  • att upprätthålla hög prestanda för att uppnå enastående kundservice
  • att positionera Plastipak som en global marknadsledare för förpackningar genom att utforma och tillverka innovativa produkter
  • och tillverkaa innovativa produkter att förbättra de samhällen där Plastipak är aktiva.

Plastipak gör följande för sina medarbetare:

  • betalar rättvisa löner som baseras på branschens normer
  • erbjuder förmåner såsom sjukförsäkring, livförsäkring och betald semester
  • har ett rättvist och ärligt förhållande till medarbetarna
  • • följer lagstiftningen i alla länder där verksamhet bedrivs
  • Complies with the laws in all countries where it conducts business

Öppen kommunikation

För att skapa ömsesidigt respektfulla och förtroendefulla förhållanden krävs öppen kommunikation. Varje medarbetare måste känna sig trygg att framföra åsikter, dela idéer och lösa problem i en miljö som uppmuntrar och främjar möjligheter till professionell utveckling.

Plastipak arbetar aktivt för öppen och ärlig kommunikation, vilket framgår av företagets “Open Line Communication System.” I det här systemet kan en medarbetare ställa frågor och framföra synpunkter konfidentiellt via företagets avdelning för talanghantering.

Gemensamt engagemang

Plastipak strävar efter att bidra positivt till förbättringar i de samhällen och gemenskaper vi är verksamma i. Vi deltar kontinuerligt i olika initiativ över hela världen, såsom stipendieprogram, sponsring av organisationer som hanterar utmanande hälsoproblem och samarbete med lokala skolor för att hjälpa studenter att nå sin potential. När Plastipak växer ökar vår förmåga att påverka samhällen omkring oss.

I Nordamerika stöder Plastipak exempelvis Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) i kampen mot typ 1-diabetes genom att delta i årliga promenader för att samla in pengar till forskning. Plastipak samarbetar även med Detroit Cristo Rey High School i ett program för arbete och studier. Detta partnerskap gör det möjligt för studenter med ekonomiska problem att få riktig arbetserfarenhet på Plastipak. Dessutom samarbetar Plastipak med Detroit Regional Dollars for Scholars (DFS). DFS hjälper lokala elever som visar ett stort intresse för att studera vidare med att få ett gymnasiebetyg eller annan examen med akademiskt stöd och stipendier.