×

Condiții de utilizare

Accesul la acest site și utilizarea acestuia sunt oferite de Plastipak Holdings, Inc. Prezentele condiții de utilizare se aplică întregului grup de site-uri web deținute, operate, aflate sub licență sau controlate de Plastipak Holdings, Inc. Citiți cu atenție prezentele clauze și condiții înainte de a utiliza acest site web. Prin utilizarea acestui site web sau a oricărui site deținut, operat, aflat sub licență sau controlat de Plastipak, vă exprimați acordul față de prezentele condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare, nu vă este permis să accesați sau să utilizați în alt mod site-ul. Plastipak Holdings, Inc. își rezervă dreptul de a schimba, a modifica, a adăuga sau a elimina oricând, la discreția sa, porțiuni din prezentele condiții. Citiți periodic aceste condiții pentru a vedea schimbările. Continuarea utilizării de către dvs. a acestui site sau a oricărui alt site Plastipak după publicarea modificărilor aduse acestor condiții reprezintă acceptarea modificărilor respective de către dumneavoastră.


Copyright și aviz privind confidențialitatea Plastipak Holdings, Inc.

Cea mai mare parte a informațiilor de pe acest site se află în domeniul public. Cu excepția unei prevederi contrare, aceste informații pot fi distribuite liber fără modificare și pot fi utilizate în scopuri necomerciale, științifice, educaționale sau personale. Materialele de pe acest site nu vor fi stocate în niciun caz într-un sistem de stocare și recuperare a informațiilor în absența permisiunii prealabile în scris din partea Plastipak. Toate materialele publicate pe acest site web fac obiectul drepturilor de autor deținute de Plastipak Holdings, Inc. și sunt protejate prin lege. Copyright © Plastipak Holdings, Inc. și/sau entitățile asociate. Toate drepturile rezervate

Pentru a vedea Politica privind confidențialitatea și cookie-urile, faceți clic aici.

Proprietate intelectuală

Acest site web este protejat prin drepturi de autor drept lucrare colectivă și/sau compilație, în conformitate cu legislația SUA privind drepturile de autor, convențiile internaționale și alte legi. Cu excepția unei prevederi contrare, conținutul, inclusiv, dar fără a se limita la acestea: imagini grafice, butoane, format, mărci comerciale, logouri, text și alte materiale conținute de acest site și de alte site-uri ale Plastipak Holdings, Inc. se află în proprietatea exclusivă a Plastipak și/sau unităților sale organizaționale asociate, afiliate și filiale sau ale licențiatorilor terți. Nicio marcă comercială a Plastipak Holdings, Inc. (înregistrată sau de alt tip) nu poate fi utilizată fără permisiunea prealabilă specifică în scris din partea Plastipak Holdings, Inc.

Calitatea software-ului

Plastipak și/sau unitățile sale organizaționale asociate, afiliate și filiale nu garantează că informațiile, software-ul sau alte materiale accesibile prin intermediul uneia dintre paginile sale web sunt lipsite de defecte, viruși, viermi, troieni sau alte componente dăunătoare.

Informații și materiale reprobabile

Atunci când accesați sau utilizați orice serviciu furnizat pe paginile web ale Plastipak, vă sunt interzise următoarele:

  • Postarea sau transmiterea de informații ilegale, amenințătoare, abuzive, calomniatoare, defăimătoare, obscene, pornografice, vulgare sau reprobabile de orice tip, inclusiv, dar fără a se limita la orice transmitere care constituie sau încurajează un comportament ce ar putea să constituie o infracțiune, să atragă răspunderea civilă sau să încalce în alt mod orice lege locală, națională sau internațională, inclusiv și fără să se limiteze la legile și reglementările SUA în materie de control al exporturilor;
  • Postarea sau transmiterea de informații sau software ce conțin un virus, vierme, cal troian sau altă componentă dăunătoare; restricționarea sau limitarea oricărui alt utilizator să utilizeze și să beneficieze de site-ul web; postarea, publicarea, transmiterea, reproducerea, distribuirea sau exploatarea în orice mod a oricăror informații, software sau alte materiale obținute prin intermediul paginilor noastre web în scopuri comerciale; sau
  • Încărcarea, postarea, publicarea, transmiterea, reproducerea sau distribuirea în orice mod de informații, software sau alte materiale obținute prin intermediul paginilor noastre web, care sunt protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate sau de lucrări derivate în raport cu acestea fără a obține permisiunea deținătorului dreptului de autor, ori încărcarea, postarea, publicarea, reproducerea, transmiterea sau distribuirea în orice mod a oricărei componente a paginilor noastre web ori a lucrărilor derivate în raport cu acestea, cu excepția situațiilor permise în mod expres în scris.

Proprietatea asupra ideilor nesolicitate

Plastipak Holdings, Inc. nu acceptă informații confidențiale sau proprietare de la terțe părți. Dacă aveți informații a căror confidențialitate doriți să o păstrați, nu le trimiteți la Plastipak Holdings, Inc. prin e-mail sau prin alte mijloace de comunicare. Plastipak Holdings, Inc. își rezervă dreptul de a dobândi dreptul de proprietate asupra oricărei idei nesolicitate ce ne este trimisă. Plastipak Holdings, Inc. poate reproduce, transmite, difuza sau utiliza în alt mod aceste idei fără nicio obligație sau compensație către dumneavoastră. Aceasta înlocuiește orice eventuală notificare privind confidențialitatea ce însoțește materialul dumneavoastră.

Utilizarea semnăturilor electronice

Pentru a desfășura anumite tranzacții cu Plastipak prin mijloace electronice, dvs. sau reprezentantul dvs. autorizat va trebui să utilizați o semnătură electronică atunci când aceasta este necesară. În plus, vă vom solicita să acceptați toate clauzele și condițiile prezentate în Acordul privind semnătura electronică. Rețineți că semnătura electronică are același caracter juridic obligatoriu ca o semnătură de mână.