×

Investor Relations

Secțiune informativă pentru deținătorii de obligațiuni prioritare


În vederea accesului la acest site web pentru deținătorii privați de obligațiuni prioritare Plastipak Holdings, Inc. („Plastipak”), certific următoarele:

  • Sunt angajat al unei companii care deține obligațiuni private Plastipak sau al unui potențial investitor în obligațiuni private Plastipak sau analist de titluri de valoare.
  • Nu sunt un angajat sau reprezentant al unui „competitor” al Plastipak, însemnând oricare dintre primii 25 de producători internaționali de recipiente din plastic pentru ambalaje.
  • Numele de utilizator și parola utilizate pentru a accesa acest site web mi-au fost furnizate direct de Plastipak și nu am fost informat de Plastipak că accesul meu la acest site web a fost revocat sau modificat în orice alt mod; mai mult, certific că am fost și voi continua să fiu responsabil pentru protejarea și securizarea ID-ului și parolei mele împotriva utilizării neautorizate și, dacă consider sau am motive să consider că am utilizat acest site web depășindu-mi autorizarea sau că a fost încălcată securitatea ID-ului sau parolei mele (inclusiv furtul sau utilizarea neautorizată), voi informa imediat Plastipak.
  • Înțeleg că privilegiul meu de a accesa acest site web se bazează pe statutul firmei mele de deținător privat de titluri Plastipak sau de potențial deținător privat de titluri Plastipak ori de analist de titluri de valoare și că utilizarea de către mine a site-ului web și a tuturor informațiilor conținute de acesta este restricționată în conformitate cu prezenta certificare și cu Acordul Plastipak privind obligațiunile prioritare 6,5% scadente în 2021 („Acordul”) și că utilizarea în orice alt scop este interzisă în mod expres.
  • Voi păstra confidențialitatea tuturor informațiilor conținute pe site-ul web (inclusiv orice analiză independentă sau rezumat al acesteia elaborat de mine ca urmare a acestui acces) și nu voi dezvălui aceste informații niciunei persoane sau entități neautorizate (inclusiv, dar fără a se limita la orice competitor), cu excepția cazului în care acest lucru este impus sau permis de lege sau de Acord.
Mai mult, înțeleg că Plastipak poate monitoriza accesul meu la acest site web și că toate datele generate de și aflate pe acesta sunt în proprietatea exclusivă a Plastipak. Accept să cooperez cu Plastipak la investigarea oricărei utilizări pe care Plastipak, la propria sa discreție, o consideră potențial neautorizată.

Sunt de acord Nu sunt de acord

Înapoi la relația cu investitorii