Zobacz możliwości Plastipak

Innowacyjne technologie

Technologia aerozolu

Technologie barierowe

Bezpośrednie drukowanie obiektów

EPET

Uchwyty

Technologia autodozowania

ThermoShape™


Produkcja seryjna

Technologie HDPE

Technologie rozlewu na gorąco

Formowanie wtryskowe

Technologia szerokiego otworu

Technologie PET


Technologie dekoracyjne

Celem bezpośrednim
Druk

Tłoczenie i
Tłoczenie

Sitodruk

Tradycyjne etykiety


Zrównoważone rozwiązania

Lekkie wykończenia szyjki

Pokonsumenckie tworzywo wtórne

Produkcja tworzywa pierwotnego

Technologia szerokiego otworu ułatwiająca użytkowanie

Pojemniki Plastipak z szerokimi otworami maksymalizują użyteczność i wygodę produktu. Technologia przycinania pozwala uzyskać wyjątkowy kształt opakowania i zwiększa jego funkcjonalność. Tej technologii można używać w pojemnikach PET lub HDPE, jak również w przypadku otworów nieokrągłych.