Produkcja tworzywa pierwotnego

Udane opakowanie powstaje z wysokiej jakości tworzywa. Plastipak wytwarza 100% PET (politereftalan etylenu) z tworzywa pierwotnego na surowiec do produkcji preform i butelek. Dzięki własnym dostawom tworzywa pierwotnego PET Plastipak posiada sprawny proces produkcji preform i butelek, w ten sposób gwarantując szybkie wprowadzanie ich na rynek i stałe zaopatrzenie w wysokiej jakości tworzywo.