Zobacz możliwości Plastipak

Innowacyjne technologie

Technologia aerozolu

Technologie barierowe

Bezpośrednie drukowanie obiektów

EPET

Uchwyty

Technologia autodozowania

ThermoShape™


Produkcja seryjna

Technologie HDPE

Technologie rozlewu na gorąco

Formowanie wtryskowe

Technologia szerokiego otworu

Technologie PET


Technologie dekoracyjne

Celem bezpośrednim
Druk

Tłoczenie i
Tłoczenie

Sitodruk

Tradycyjne etykiety


Zrównoważone rozwiązania

Lekkie wykończenia szyjki

Pokonsumenckie tworzywo wtórne

Produkcja tworzywa pierwotnego

Produkcja tworzywa pierwotnego

Udane opakowanie powstaje z wysokiej jakości tworzywa. Plastipak wytwarza 100% PET (politereftalan etylenu) z tworzywa pierwotnego na surowiec do produkcji preform i butelek. Dzięki własnym dostawom tworzywa pierwotnego PET Plastipak posiada sprawny proces produkcji preform i butelek, w ten sposób gwarantując szybkie wprowadzanie ich na rynek i stałe zaopatrzenie w wysokiej jakości tworzywo.