President’s Message

Welcome to Plastipak, a company built on more than 50 years of Young family heritage

Standardy i wartości stanowiące fundament firmy Plastipak od pierwszych dni istnienia nadal wyznaczają kierunki jej rozwoju. Wykorzystując posiadaną wiedzę i współpracując z różnymi podmiotami, doskonalimy nasze produkty, realizujemy nasze zobowiązanie w zakresie innowacyjności i doskonałości oraz dbamy o relacje ze wszystkimi interesariuszami. Bardzo cenimy sobie te relacje – bez nich nie byłoby wyjątkowych innowacji i osiągnięć, jakimi może szczycić się Plastipak.

Od ponad 50 lat kierujemy się naszą misją dostarczania rozwiązań opakowaniowych poprzez zaangażowane serca i umysły, dzięki czemu zajmujemy pozycję światowego lidera na rynku opakowań z tworzyw sztucznych i recyklingu, jednocześnie jako firma troszcząc się o środowisko naturalne.

Fundamentem naszych działań pozostaje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, które realizujemy poprzez inicjatywy tworzone przez kreatywnych pracowników Plastipak. Firma Plastipak jest obecnie jednym z największych i oferujących najwyższą jakość globalnych producentów materiałów PET pochodzących z recyklingu. Posiadamy cztery centra recyklingu w różnych częściach świata, dzięki czemu dysponujemy znacznymi możliwościami w zakresie przerobu surowców wtórnych.

Zapewniam naszych interesariuszy, że Plastipak nie ustaje w wysiłkach mających na celu doskonalenie naszej działalności. Dążymy do tego, aby firma Plastipak była liderem w dziedzinie świadomości związanej ze zrównoważonym rozwojem oraz działań podejmowanych w tym zakresie, a także by pozytywnie wpływała na życie swoich pracowników, ich dzieci oraz przyszłych pokoleń. Dziękujemy naszym klientom za zaufanie i wierzymy, że pewnie stawiając czoła nowym wyzwaniom, potwierdzimy, że w pełni na nie zasługujemy.

Z wyrazami szacunku,

William C. Young

President & CEO

Opakowanie Plastipak, Inc