Nasza misja, wizja i cel

Wyniki biznesowe i wytrwałe dążenie do celu

Nasza misja

Dostarczanie rozwiązań opakowaniowych poprzez zaangażowane serca i umysły.

Nasza wizja

Bycie preferowanym przedsiębiorstwem globalnym w branży sztywnych pojemników plastikowych, generującym na obsługiwanych rynkach znakomite wyniki dla naszych interesariuszy — z niezwykłą prędkością, elastycznością, zrównoważeniem i wartością.

Nasz cel

Tworzenie produktów, które inspirują wybór, dostarczają wartość i są odpowiednio zrównoważone dla naszych klientów.

Podstawowe wartości

Działania oparte na standardach etycznych

Firma Plastipak prowadzi działania tak, aby spełniać oczekiwania dotyczące etycznego postępowania, jak również wyników finansowych – zachowując przy tym uczciwość. Stworzyliśmy globalną kulturę biznesową opartą na honorze, otwartości i integracji.

Wraz z rozwojem firmy na pięciu kontynentach Plastipak niezmiennie zachowuje szacunek dla godności ludzkiej, co stanowi podstawę prowadzonej przez nią działalności. Aktywnie uczestniczymy w społecznościach, w których pracownicy Plastipak żyją i pracują.

Plastipak w porozumieniu z dostawcami i klientami podejmuje działania mające na celu spełnienie wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska oraz przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników i lokalnych społeczności.

Nasze podstawowe wartości

Zaufanie - fundament wzrostu
Odpowiedzialność - bycie odpowiedzialnym
Innowacyjność - nieszablonowe myślenie
Uczciwość - robienie tego, co właściwe
Godność - szanowanie innych
Różnorodność - wzbogacanie miejsca pracy
Zaangażowanie - bycie zaangażowanym
Ochrona środowiska - oszczędzanie zasobów
Aktywność społeczna - bycie dobrym obywatelem

Nasi pracownicy

Przyjazne środowisko

Miejsce pracy

Najcenniejszą wartością dla Plastipak są nasi pracownicy. Nasze działania opierają się na uznaniu dla wkładu i innowacji wnoszonych przez poszczególnych pracowników.

Pracownicy Plastipak przyczyniają się do:

  • utrzymywania wysokich wyników w celu osiągnięcia wyjątkowej obsługi klienta,
  • uzyskania przez Plastipak roli globalnego lidera w branży opakowań poprzez projektowanie i produkcję innowacyjnych produktów,
  • polepszenia sytuacji społeczności, w których firma Plastipak jest obecna.

Firma Plastipak w następujący sposób dba o pracowników:

  • oferuje godziwe płace zgodne ze standardami branżowymi,
  • oferuje benefity takie jak ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie i płatne urlopy,
  • zapewnia bezpieczne środowisko pracy,
  • odnosi się uczciwie i sprawiedliwie do pracowników,
  • przestrzega praw krajów, w których prowadzi działalność.

Otwarta komunikacja

Otwarta komunikacja Relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu wymagają otwartej komunikacji. Każdy pracownik musi czuć, że może swobodnie przekazywać własną opinię, dzielić się pomysłami i rozwiązywać problemy w środowisku, które daje możliwości rozwoju zawodowego oraz osiągania sukcesów.

Plastipak aktywnie promuje otwartą i szczerą komunikację, czego dowodem jest otwarta linia w systemie komunikacji firmy. Dzięki niej pracownicy mogą zadać pytanie lub zgłosić problem w sposób poufny za pośrednictwem działu zarządzania talentami firmy.

Społeczna odpowiedzialność

Chronić środowisko

Plastipak zobowiązuje się do ciągłego wypełniania naszych obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla przyszłych pokoleń, działając jako odpowiedzialny obywatel globalny dla wspólnej społeczności. Firma jest zaangażowana w odpowiedzialność społeczną za ochronę środowiska i przywództwo w zakresie zrównoważonego rozwoju. Plastipak realizuje cele wyznaczone przez formalny plan ochrony firmy.

Plastipak wykorzystuje myślenie o cyklu życia (LCT), aby ocenić i zmaksymalizować każdy etap etapów cyklu życia naszych produktów. Stosując Myślenie Cyklem Życia, miliardy butelek są zmieniane co roku.

Globalne Centra Recyklingu Zakotwiczają Wysiłki Recyklingowe

HDPE i PET poddane recyklingowi przez spółkę zależną Plastipak zajmującą się recyklingiem, firmę Clean Tech, kończą proces recyklingu jako granulat żywicy z recyklingu poużytkowego (PCR) (rPET na rynkach europejskich). Peletki żywicy PCR (rPET) są następnie wykorzystywane do produkcji większej liczby plastikowych pojemników w ramach naszego podejścia do recyklingu butelek z butelką.

Ekologiczne operacje transportowe

Whiteline Express, oddział transportowy Plastipak, aktywnie poszukuje sposobu na zmniejszenie swojego śladu węglowego i ochronę zasobów naturalnych. Jako partner EPA SmartWay, Whiteline Express zainstalował urządzenia zapobiegające pracy na biegu jałowym, owiewki aerodynamiczne i ciągniki o wyższej wydajności.

Eko-szkoły

Plastipak UK współpracuje z Eco-Schools, globalną, prowadzoną przez uczniów inicjatywą recyklingu, która wykorzystuje praktyczną naukę, aby zapewnić udział całej szkoły w ekscytujących projektach środowiskowych. Plastipak UK pomogło stworzyć Eko-szkoły Moduł odpadów i recyklingu. Program Eco-Schools daje dzieciom wyjątkową okazję do wprowadzania zmian w ich społecznościach. Zachęca uczniów w każdym wieku do współpracy w celu poszerzenia wiedzy na temat recyklingu. Plastipak wnosi do projektu swoją wiedzę fachową w zakresie recyklingu i opakowań nadających się do recyklingu.

Ład korporacyjny

Policies and Standards

Wysokiej jakości ład korporacyjny ma kluczowe znaczenie dla realizacji naszej wizji bycia preferowanym przedsiębiorstwem globalnym w branży sztywnych pojemników z tworzyw sztucznych, generującym na obsługiwanych rynkach znakomite wyniki dla naszych interesariuszy – z niezwykłą prędkością, elastycznością, zrównoważeniem i wartością. 

W Plastipak przestrzegamy tej struktury zasad i procedur, dzięki czemu jesteśmy uczciwi i transparentni wobec naszych interesariuszy. 

Relacje inwestorskie

Informacje finansowe

Specjalista ds. zgodności
(800) 268-4785
Complianceofficer@plastipak.com