x Plastipak | Patenty na butelki i opakowania z tworzyw PET i HDPE
×

patenty

patents

Własność intelektualna stanowi ważną wartość firmy

Własność intelektualna firmy Plastipak stanowi znaczący element jej globalnej strategii biznesowej. Nieustannie rozwijamy i patentujemy nowe technologie, zwiększamy wartość firmy, tworzymy zróżnicowane produkty i rozwijamy możliwości w celu zabezpieczenia wartościowych zasobów własności intelektualnej.

Plastipak przyznano ponad 500 patentów w samych Stanach Zjednoczonych oraz ponad 1000 patentów międzynarodowych. Ochrona patentowa pomaga nam zachować własność nad opracowywanymi technologiami, dzięki czemu utrzymujemy przewagę nad konkurencją.

Wirtualne oznaczenie patentowe Plastipak

Poniższe produkty Plastipak są chronione patentami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Strona ta została utworzona w celu spełnienia przepisów dotyczących wirtualnego oznaczenia patentowego w różnych jurysdykcjach, w tym przepisów dotyczących wirtualnego oznaczenia patentowego zgodnie z amerykańską ustawą America Invents Act w Stanach Zjednoczonych. Poniższa lista produktów Plastipak nie jest wyczerpująca, a inne niewymienione tutaj produkty Plastipak mogą być objęte jednym lub większą liczbą patentów.


Zespoły pojemników z tworzyw sztucznych na niegazowaną wodę butelkowaną

Chronione patentami USA nr 9,738,409 i 10,023,345. Mogą być zgłoszone dodatkowe patenty w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.

Pojemniki i artykuły z tworzyw sztucznych z drukiem cyfrowym

Chronione patentami USA nr 7,736,713, 7,910,184, 8,579,402, 8,522,989, i 9,150,325; w odniesieniu do użycia metody praktycznej w ramach patentów USA nr 7,210,408, 7,625,059, 8,167,414, 8,459,760, 8,876,979, 8,231,212, 8,360,566, 8,864,295, 8,708,221, 8,888,210, 9,032,872, 9,272,815 i 9,302,506. Mogą być zgłoszone dodatkowe patenty w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.

Preformy z tworzyw sztucznych na niegazowaną wodę butelkowaną

Chronione patentami USA nr 8,857,637, 9,403,310 i 9,850,019; w odniesieniu do użycia metody praktycznej w ramach patentów USA nr 8,857,637 i 9,139,326. Mogą być zgłoszone dodatkowe patenty w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.

Pojemniki z tworzyw sztucznych na niegazowaną wodę butelkowaną

Chronione patentami USA nr 9,033,168, 9,139,326, 9,522,759. Mogą być zgłoszone dodatkowe patenty w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.

Pojemniki z tworzyw sztucznych na napoje gazowane

Chronione patentem USA nr 7,708,159. Mogą być zgłoszone dodatkowe patenty w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Pojemniki z tworzyw sztucznych do stosowania w procesie ThermoShape™ firmy Plastipak Chronione patentami USA nr 7,846,519, 8,062,724, 9,011,756; w odniesieniu do użycia metody praktycznej w ramach patentów USA 7,735,300, 8,596,029 i 8,043,552; oraz do zastosowania w ramach patentu USA nr 8,043,552. Mogą być zgłoszone dodatkowe patenty w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.

Przezroczyste pojemniki i artykuły z tworzyw sztucznych do oczyszczania tlenu

Chronione patentami USA nr 8,721,920, 9,181,414 i 7,727,605; w odniesieniu do użycia metody praktycznej w ramach patentów USA 8,745,519, 8,975,345, 7,491,420, 7,691,290, 7,994,245 i 8,431,721. Mogą być zgłoszone dodatkowe patenty w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.

Pojemniki i artykuły z tworzyw sztucznych do układania w stosy

Chronione patentami USA nr 6,588,612, 6,932,228, 7,467,714, 8,069,986 i 9,352,873. Mogą być zgłoszone dodatkowe patenty w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.

Pojemniki z tworzyw sztucznych z oddzielnie formowanymi uchwytami

Chronione patentami USA nr 6,926,163 i 7,726,500. Mogą być zgłoszone dodatkowe patenty w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.

Pojemniki z tworzyw sztucznych do rozlewu na gorąco

Chronione patentami USA nr 6,932,230, 6,857,531, 7,367,365, 6,983,858, 6,698,606, 8,870,006, 8,590,729, 8,905,253, 7,458,478, 9,340,314, 8,267,266, 7,416,089, 7,416,090, 7,021,479, 7,347,339. Mogą być zgłoszone dodatkowe patenty w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.

Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem pojemników PET i uzyskane pojemniki

Chronione patentami USA nr 8,632,867, 7,390,187, 7,150,371, 8,282,876, 7,510,391. Mogą być zgłoszone dodatkowe patenty w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.