×

Ład korporacyjny

Zasady i standardy ładu korporacyjnego

Wysokiej jakości ład korporacyjny ma kluczowe znaczenie dla realizacji naszej wizji bycia preferowanym przedsiębiorstwem globalnym w branży sztywnych pojemników z tworzyw sztucznych, generującym na obsługiwanych rynkach znakomite wyniki dla naszych interesariuszy – z niezwykłą prędkością, elastycznością, zrównoważeniem i wartością.

W Plastipak przestrzegamy tej struktury zasad i procedur, dzięki czemu jesteśmy uczciwi i transparentni wobec naszych interesariuszy.Informacje finansowe

Specjalista ds. zgodności
(800) 268-4785
complianceofficer@plastipak.com

Podstawowe wartości

Działania oparte na standardach etycznych

Firma Plastipak prowadzi działania tak, aby spełniać oczekiwania dotyczące etycznego postępowania, jak również wyników finansowych – zachowując przy tym uczciwość. Stworzyliśmy globalną kulturę biznesową opartą na honorze, otwartości i integracji.

Wraz z rozwojem firmy na pięciu kontynentach Plastipak niezmiennie zachowuje szacunek dla godności ludzkiej, co stanowi podstawę prowadzonej przez nią działalności. Aktywnie uczestniczymy w społecznościach, w których pracownicy Plastipak żyją i pracują.

Plastipak w porozumieniu z dostawcami i klientami podejmuje działania mające na celu spełnienie wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska oraz przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników i lokalnych społeczności.

Nasze podstawowe wartości

Zaufanie - fundament wzrostu
Odpowiedzialność - bycie odpowiedzialnym
Innowacyjność - nieszablonowe myślenie
Uczciwość - robienie tego, co właściwe
Godność - szanowanie innych
Różnorodność - wzbogacanie miejsca pracy
Zaangażowanie - bycie zaangażowanym
Ochrona środowiska - oszczędzanie zasobów
Aktywność społeczna - bycie dobrym obywatelem

Our Core Values

Nasza misja, wizja i cel

Wyniki biznesowe i wytrwałe dążenie do celu


Our mission

Nasza misja

Dostarczamy rozwiązania opakowaniowe poprzez zaangażowane serca i umysły.

Our Vision

Nasza wizja

Bycie preferowanym przedsiębiorstwem globalnym w branży sztywnych pojemników plastikowych, generującym na obsługiwanych rynkach znakomite wyniki dla naszych interesariuszy — z niezwykłą prędkością, elastycznością, zrównoważeniem i wartością.

Our Pupose

Nasz cel

Tworzenie produktów, które inspirują wybór, dostarczają wartość i są odpowiednio zrównoważone dla naszych klientów.

Our Missoin Vision Purpose

Nasi pracownicy

Przyjazne środowisko

Miejsce pracy

Najcenniejszą wartością dla Plastipak są nasi pracownicy. Nasze działania opierają się na uznaniu dla wkładu i innowacji wnoszonych przez poszczególnych pracowników.

Pracownicy Plastipak przyczyniają się do:

  • utrzymywania wysokich wyników w celu osiągnięcia wyjątkowej obsługi klienta,
  • uzyskania przez Plastipak roli globalnego lidera w branży opakowań poprzez projektowanie i produkcję innowacyjnych produktów,
  • polepszenia sytuacji społeczności, w których firma Plastipak jest obecna.

Firma Plastipak w następujący sposób dba o pracowników:

  • oferuje godziwe płace zgodne ze standardami branżowymi,
  • oferuje benefity takie jak ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie i płatne urlopy,
  • zapewnia bezpieczne środowisko pracy,
  • odnosi się uczciwie i sprawiedliwie do pracowników,
  • przestrzega praw krajów, w których prowadzi działalność.

Otwarta komunikacja

Otwarta komunikacja Relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu wymagają otwartej komunikacji. Każdy pracownik musi czuć, że może swobodnie przekazywać własną opinię, dzielić się pomysłami i rozwiązywać problemy w środowisku, które daje możliwości rozwoju zawodowego oraz osiągania sukcesów.

Plastipak aktywnie promuje otwartą i szczerą komunikację, czego dowodem jest otwarta linia w systemie komunikacji firmy. Dzięki niej pracownicy mogą zadać pytanie lub zgłosić problem w sposób poufny za pośrednictwem działu zarządzania talentami firmy.

Zaangażowanie na rzecz społeczności

Firma Plastipak stara się wywierać pozytywny wpływ na społeczności, w których działa. Nieustannie uczestniczy w inicjatywach informacyjnych na całym świecie, np. oferując programy stypendialne, sponsorując organizacje zajmujące się problemami zdrowotnymi czy współpracując z lokalnymi szkołami i uniwersytetami, a także wspierając uczniów i studentów w realizacji ich potencjału. Wraz z rozwojem firmy Plastipak zwiększa się jej wpływ na lokalne społeczności.

Na przykład w Ameryce Północnej Plastipak wspiera działania Juvenile Diabetes Research Foundation (Fundacja na rzecz badań nad cukrzycą u dzieci i młodzieży) w walce z cukrzycą typu 1, biorąc udział w corocznych zbiórkach pieniędzy na badania. Ponadto Plastipak współpracuje z liceum Cristo Rey w Detroit w Stanach Zjednoczonych, gdzie oferuje program praktyk. Partnerstwo umożliwia młodzieży z niezamożnych rodzin uzyskanie prawdziwego doświadczenia zawodowego w Plastipak. Ponadto firma współpracuje również z regionalną organizacją stypendialną Dollars for Scholars w Detroit. Oferowany przez nią program pozwala zaangażowanym studentom na uzyskanie dyplomu szkoły wyższej w ramach wsparcia akademickiego i stypendium.