×

Investor Relations

Informatie voor houders van senior obligaties


Met betrekking tot het bezoeken van deze website van Plastipak Holdings, Inc. ("Plastipak") voor particuliere obligatiehouders verklaar ik het volgende:

  • Ik ben een werknemer van een onderneming die particuliere obligaties van Plastipak bezit of een werknemer van een potentiële belegger in particuliere obligaties van Plastipak of een effectenanalist.
  • Ik ben niet een werknemer of vertegenwoordiger van enige "concurrent" van Plastipak, dat wil zeggen van een van de top 25 wereldwijde plastic verpakkingsfabrikanten.
  • De gebruikersidentificatie en het wachtwoord die ik heb gebruikt om toegang te krijgen tot de website zijn rechtstreeks door Plastipak aan mij verstrekt, en ik ben niet door Plastipak ingelicht dat mijn toegang tot deze website is ingetrokken of anderszins in enig opzicht is gewijzigd; ik verklaar verder dat ik verantwoordelijk ben en zal blijven voor het beschermen en beveiligen van mijn ID en wachtwoord tegen onbevoegd gebruik, en dat ik Plastipak onmiddellijk zal inlichten als ik vermoed of reden heb om te vermoeden dat ik deze website heb gebruikt buiten mijn bevoegdheid om of dat er een inbreuk op de beveiliging van mijn ID of wachtwoord is geweest (met inbegrip van diefstal of onbevoegd gebruik).
  • Ik begrijp dat mijn recht op toegang tot deze website is gebaseerd op de status van mijn bedrijf als een particuliere certificaathouder van Plastipak, of een potentiële particuliere certificaathouder van Plastipak of op mijn status van effectenanalist, en dat mijn gebruik van de website en alle informatie daarop is beperkt, zoals is uiteengezet op dit certificaat en in de prospectus voor Plastipaks 6,50% senior obligaties die vervallen in 2021 (de "prospectus"), en dat gebruik voor elk ander doel uitdrukkelijk is verboden.
  • Ik zal de vertrouwelijkheid van alle informatie op de website handhaven (met inbegrip van elke onafhankelijke analyse of samenvatting ervan door mij opgesteld als gevolg van deze toegang), en ik zal dergelijke informatie niet verder vrijgeven aan enige onbevoegde persoon of entiteit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige concurrent), tenzij vereist of toegestaan door de wet of de prospectus.
Ik begrijp verder dat Plastipak mijn toegang tot deze website mag monitoren, en dat alle gegevens gegenereerd door en aanwezig op de website exclusief eigendom zijn van Plastipak. Ik ga akkoord om met Plastipak samen te werken bij het onderzoek naar enig gebruik dat Plastipak naar eigen oordeel onbevoegd acht.

Akkoord Ik ga niet akkoord

Terug naar investeerdersrelaties