Onze missie, visie en doel

Bedrijfsresultaten met een doel

Onze missie

Met toewijding, hart en ziel verpakkingsoplossingen bieden.

Onze visie

Om wereldwijd het meest vooraanstaande plastic verpakkingsbedrijf te zijn, dat high-impact resultaten levert aan onze markten en belanghebbenden, met een buitengewone snelheid, flexibiliteit, duurzaamheid en waarde.

Ons doel

Het is ons doel producten te creëren die tot keuze inspireren, waarde geven en in een duurzaam evenwicht zijn voor onze klanten.

Kernwaarden

Een onderneming gebaseerd op ethische waarden

Plastipak spant zich in om te voldoen aan de verwachtingen voor ethisch gedrag en financiële doelstellingen - dit alles zonder afbreuk te doen aan de integriteit. We hebben immers een wereldwijde bedrijfscultuur opgebouwd die op eer, openheid en insluiting is gebaseerd.

Ook met de uitbreiding van Plastipak met locaties in vijf werelddelen is het respect voor de menselijke waardigheid in de bedrijfsvoering fundamenteel gebleven. Wij nemen actief deel aan de gemeenschappen waarin de medewerkers van Plastipak werken en leven.

In overleg met leveranciers en consumenten werkt Plastipak aan het naleven van hoge normen voor natuurbehoud, terwijl zij de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers en gemeenschappen verbetert.

Onze Kernwaarden

Vertrouwen – Het fundament voor groei
Verantwoordelijkheid – Wees verantwoordelijk
Innovatie – Denk anders
Integriteit – Doe wat correct is
Waardigheid – Respecteer de ander
Diversiteit – Verrijk de werkplek
Betrokkenheid – Wees betrokken
Milieu – Bewaar hulpbronnen
Gemeenschap - Wees een goede burger

Onze medewerkers

Ondersteunende omgeving

De werkplek

De meest waardevolle hulpbron van Plastipak zijn onze medewerkers. Wij hebben bij ons werk waardering voor individuele bijdragen en innovatie.

De medewerkers van Plastipak dragen bij aan het:

  • Handhaven van hoge prestaties om een uitstekende klantenservice te realiseren
  • Neerzetten van Plastipak als een wereldwijde marktspeler op het gebied van verpakkingen door het ontwerp en de vervaardiging van innovatieve producten
  • Verbeteren van gemeenschappen waarin Plastipak aanwezig is

Plastipak doet het volgende voor haar medewerkers:

  • Betaalt eerlijke lonen uit gebaseerd op de norm in de branche
  • Biedt voorzieningen als ziekteverzekering, levensverzekering en betaalde vakanties
  • Biedt een veilige werkomgeving
  • Onderhoudt redelijke en eerlijke relaties met de medewerkers
  • Leeft de wetgeving na in alle landen waar zij filialen heeft

Open communicatie

Wederzijdse respectvolle en betrouwbare relaties vereisen een open communicatie. Elke medewerker moet zich vrij voelen om zijn/haar mening te geven, ideeën te delen en problemen op te lossen in een omgeving die mogelijkheden voor succes en professionele groei aanmoedigt en bevordert.

Plastipak bevordert actief open en eerlijke communicatie, zoals wordt aangetoond met haar "Open lijn communicatiesysteem". Met dit systeem kan een medewerker vertrouwelijk een vraag stellen of een zorg uiten via de afdeling zakelijk-talentmanagement.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het milieu beschermen

Plastipak zet zich in om voortdurend onze verantwoordelijkheden na te komen om het milieu te beschermen voor toekomstige generaties, door op te treden als een verantwoordelijke wereldburger voor een gedeelde gemeenschap. Het bedrijf zet zich in voor sociale verantwoordelijkheid voor milieubescherming en zijn leiderschap op het gebied van duurzaamheid. Plastipak voldoet aan de doelstellingen die zijn vastgelegd in het formele instandhoudingsplan van het bedrijf.

Plastipak maakt gebruik van Life Cycle Thinking (LCT) om elke fase van de levenscyclusfasen van onze producten te beoordelen en te maximaliseren. Door Life Cycle Thinking toe te passen, worden jaarlijks miljarden flessen hergebruikt.

Wereldwijde recyclingcentra verankeren recyclinginspanningen

De HDPE en PET die zijn gerecycled door Clean Tech, het recyclingfiliaal van Plastipak, voltooien het recyclingproces als post-consumer gerecyclede (PCR) harspellets (rPET op Europese markten). De PCR-hars (rPET)-pellets worden vervolgens gebruikt om meer plastic containers te produceren als onderdeel van onze fles-naar-fles-benadering van recycling.

Milieubewuste transportactiviteiten

De transportpartner van Plastipak, Whiteline Express, zoekt actief naar manieren om haar ecologische voetafdruk te verkleinen en natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Als EPA SmartWay-partner installeerde Whiteline Express anti-stationair draaien, aerodynamische stroomlijnkappen en tractoren met een hoger rendement.

Eco-scholen

Plastipak UK werkt samen met Eco-Schools, een wereldwijd, door leerlingen geleid recyclinginitiatief dat hands-on leren gebruikt om schoolbrede deelname aan spannende milieuprojecten te bereiken. Plastipak UK hielp bij het creëren van de Eco-scholen Afval- en recyclingmodule. Het Eco-Schools-programma geeft kinderen een unieke kans om verandering in hun gemeenschap te stimuleren. Het moedigt leerlingen van alle leeftijden aan om samen te werken om hun kennis over recycling te vergroten. Plastipak draagt haar expertise in recycling en recyclebare verpakkingen bij aan het project.

Ondernemingsbestuur

Policies and Standards

Een hoge kwaliteit ondernemingsbestuur is voor ons essentieel voor het succesvol hooghouden van onze visie om wereldwijd de voorkeursonderneming te willen zijn voor hard plastic verpakkingen, die met uitzonderlijke snelheid, flexibiliteit, duurzaamheid en waarde duidelijk zichtbare resultaten geeft aan onze markten en belanghebbenden. 

Deze structuur van regels en procedures die we bij Plastipak handhaven, zorgt ervoor dat we eerlijk en transparant zijn naar onze belanghebbenden. 

Investeerdersrelaties

Financiële informatie

Compliance Officer
(800) 268-4785
complianceofficer@plastipak.com