×

Corporate Governance

Ondernemingsbestuur Beleid en normen

Een hoge kwaliteit ondernemingsbestuur is voor ons essentieel voor het succesvol hooghouden van onze visie om wereldwijd de voorkeursonderneming te willen zijn voor hard plastic verpakkingen, die met uitzonderlijke snelheid, flexibiliteit, duurzaamheid en waarde duidelijk zichtbare resultaten geeft aan onze markten en belanghebbenden.

Deze structuur van regels en procedures die we bij Plastipak handhaven, zorgt ervoor dat we eerlijk en transparant zijn naar onze belanghebbenden.Financiële informatie

Toezichthouder
(800) 268-4785
complianceofficer@plastipak.com

Kernwaarden

Een onderneming gebaseerd op ethische waarden

Plastipak spant zich in om te voldoen aan de verwachtingen voor ethisch gedrag en financiële doelstellingen - dit alles zonder afbreuk te doen aan de integriteit. We hebben immers een wereldwijde bedrijfscultuur opgebouwd die op eer, openheid en insluiting is gebaseerd.

Ook met de uitbreiding van Plastipak met locaties in vijf werelddelen is het respect voor de menselijke waardigheid in de bedrijfsvoering fundamenteel gebleven. Wij nemen actief deel aan de gemeenschappen waarin de medewerkers van Plastipak werken en leven.

In overleg met leveranciers en consumenten werkt Plastipak aan het naleven van hoge normen voor natuurbehoud, terwijl zij de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers en gemeenschappen verbetert.

Our Kernwaarden

Vertrouwen – Het fundament voor groei
Verantwoordelijkheid – Wees verantwoordelijk
Innovatie – Denk anders
Integriteit – Doe wat correct is
Waardigheid - Respecteer de ander
Diversiteit – Verrijk de werkplek
Betrokkenheid – Wees betrokken
Milieu – Bewaar hulpbronnen
Gemeenschap - Wees een goede burger

Our Kernwaarden

Onze missie, visie en doel

Bedrijfsresultaten met een doel


Our mission

Onze missie

Met toewijding, hart en ziel verpakkingsoplossingen bieden.

Our Vision

Onze visie

Om wereldwijd het meest vooraanstaande plastic verpakkingsbedrijf te zijn, dat high-impact resultaten levert aan onze markten en belanghebbenden, met een buitengewone snelheid, flexibiliteit, duurzaamheid en waarde.

Our Pupose

Ons doel

Het is ons doel producten te creëren die tot keuze inspireren, waarde geven en in een duurzaam evenwicht zijn voor onze klanten.

Our Missoin Vision Purpose

Onze medewerkers

Ondersteunende omgeving

De werkplek

De meest waardevolle hulpbron van Plastipak zijn onze medewerkers. Wij hebben bij ons werk waardering voor individuele bijdragen en innovatie.

De medewerkers van Plastipak dragen bij aan het:

  • Handhaven van hoge prestaties om een uitstekende klantenservice te realiseren
  • Neerzetten van Plastipak als een wereldwijde marktspeler op het gebied van verpakkingen door het ontwerp en de vervaardiging van innovatieve producten
  • Verbeteren van gemeenschappen waarin Plastipak aanwezig is

Plastipak doet het volgende voor haar medewerkers:

  • Betaalt eerlijke lonen uit gebaseerd op de norm in de branche
  • Biedt voorzieningen als ziekteverzekering, levensverzekering en betaalde vakanties
  • Biedt een veilige werkomgeving
  • Onderhoudt redelijke en eerlijke relaties met de medewerkers
  • Leeft de wetgeving na in alle landen waar zij filialen heeft

Open communicatie

Wederzijdse respectvolle en betrouwbare relaties vereisen een open communicatie. Elke medewerker moet zich vrij voelen om zijn/haar mening te geven, ideeën te delen en problemen op te lossen in een omgeving die mogelijkheden voor succes en professionele groei aanmoedigt en bevordert.

Plastipak bevordert actief open en eerlijke communicatie, zoals wordt aangetoond met haar "Open lijn communicatiesysteem". Met dit systeem kan een medewerker vertrouwelijk een vraag stellen of een zorg uiten via de afdeling zakelijk-talentmanagement.

Betrokkenheid gemeenschap

Plastipak streeft ernaar een positieve invloed te hebben op de verbetering van de gemeenschappen waarin zij werkzaam is. Wij nemen voortdurend deel aan stimuleringsinitiatieven over de hele wereld, zoals studiebeursprogramma’s, het sponsoren van organisaties die uitdagende gezondheidskwesties aanpakken, en het samenwerken met plaatselijke scholen om studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten. Met de groei van Plastipak groeit ons vermogen om de gemeenschappen om ons heen te beïnvloeden.

In Noord-Amerika bijvoorbeeld, steunt Plastipak de Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) in de strijd tegen diabetes type 1 door deel te nemen aan de jaarlijkse wandeltochten om geld voor onderzoek in te zamelen. Plastipak werkt ook samen met de Cristo Rey High School in Detroit in een werk-/studieprogramma. Dit partnerschap geeft economisch-kansarme studenten de gelegenheid om bij Plastipak echte werkervaring op te doen. Daarnaast werkt Plastipak ook samen met het regionale "Dollars for Scholars" (DFS) in Detroit. DFS biedt aan plaatselijke studenten die blijk geven van een zekere gedrevenheid voor het behalen van een diploma of graad in het hoger onderwijs, academische ondersteuning en studiebeurzen.