×

Udržitelnost

OBAL JE ZÁSADNÍ PRO BALENÍ ZBOŽÍ A ZÁKLADNÍCH POTŘEB PRO KAŽDODENNÍ ŽIVOT
OCHRANA
OCHRANA PŘED
KONTAMINACÍ
A POŠKOZENÍM
VLHKOSTÍ,
PLYNY, SVĚTLEM,
MIKROORGANISMY
A HMYZEM
UCHOVÁVÁNÍ
UCHOVÁVÁNÍ
PRODUKTŮ,
ABY VYDRŽELY DÉLE
, COŽ DÁVÁ LIDEM VÍCE ČASU K JEJICH
POUŽITÍ NEBO K
ONZUMACI
PŘEDCHÁZENÍ ODPADU
PRODUKTY JSOU
DÍKY ŘÁDNÉMU
OBALU UCHOVÁVÁNY
NEDOTČENÉ
A ZABRAŇUJE
SE TAK
JEJICH ÚNIKU
DOPRAVA
EFEKTIVNÍ
PŘEPRAVA NA
VELKÉ VZDÁLENOSTI
PODPORUJE
OBCHOD A
STOHOVATELNÉ OBALY
ŠETŘÍ MÍSTO
ZOBRAZUJE INFORMACE
ZOBRAZUJÍ
SE DŮLEŽITÉ
INFORMACE,
NAPŘ. NUTRIČNÍ
OBSAH, VAROVÁNÍ
OHLEDNĚ ALERGIÍ
A DATA EXPIRACE
ROZEZNÁNÍ ZNAČKY
ZNAČKY JSOU
ROZEZNATELNÉ
PODLE OBALU
, COŽ VEDE
SPOTŘEBITELE
K NÁKUPŮM
PRODUKTŮ
PLAST = POLYMER
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET)
TYPY PLASTU NA OBALY


POLYETHYLENTEREFTALÁT
VODA
DŽUS
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
SPORTOVNÍ NÁPOJE
KEČUP
DRESSINGY DO SALÁTU
POLYETHYLEN
VYSOKÉ HUSTOTY
MLÉKO
POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY
PŘÍPRAVEK NA MYTÍ NÁDOBÍ
PRACÍ PROSTŘEDEK
ŠAMPON
AUTOMOBILOVÝ OLEJ
POLYVINYLCHLORID
POLYETHYLEN S NÍZKOU HUSTOTOU
POLYPROPYLEN
POLYSTYREN
JINÉ
VLASTNOSTI PLASTU PET
SILNÝ
LEHKÝ
BEZPEČNÝ
RECYKLOVATELNÝ
NEOBSAHUJE BPA
PRŮHLEDNÝ
RECYKLOVATELNÝ
PET (POLYETHYLENTEREFTALÁT) SE BĚŽNĚ POUŽÍVÁ K BALENÍ VODY, DŽUSU, ČAJE, SYCENÝCH NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ, SPORTOVNÍCH NÁPOJŮ A POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ, JAKO JSOU DRESSINGY, DOCHUCOVADLA A JEDLÉ OLEJE.
VLASTNOSTI PLASTU HDPE
SILNÝ
LEHKÝ
BEZPEČNÝ
PEVNÝ
VŠESTRANNÝ
ODOLNÝ PROTI NÁRAZU
RECYKLOVATELNÝ
HDPE (POLYETHYLEN S VYSOKOU HUSTOTOU) A BĚŽNĚ SE POUŽÍVAJÍ JAKO OBALY NA POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY, LAHVE NA ČISTICÍ PROSTŘEDKY, PRACÍ PROSTŘEDKY A ŠAMPONY.
DOPAD UHLÍKOVÝCH EMISÍ
PLAST PET MÁ NIŽŠÍ UHLÍKOVOU STOPU NEŽ
JINÉ ALTERNATIVY PRO BĚŽNÉ OBALY NA NÁPOJE

Rozšiřte si své znalosti prostřednictvím
kampaně NAPCOR „Positively PETTM“.

Doporučujeme vám sledovat kampaň Positively PET od NAPCOR (Národní asociace pro zdroje PET obalů). Kampaň propaguje PET plasty, vysvětluje, proč jsou jako obalové materiály na prvním místě, uvádí na pravou míru mýty vs. fakta a mnoho dalšího.

Společnost Plastipak je hrdá na to, že je členem asociace pro průmysl PET obalů NAPCOR, neboť nám to umožňuje spolupracovat s partnery při maximalizaci našeho recyklačního úsilí a zvyšování pozitivního dopadu na životní prostředí.

Více informací o iniciativě asociace NAPCOR Positively PET najdete na adrese https://positivelypet.org.

Udržitelnost v plném proudu

Plníme naše cíle v udržitelnosti pomocí Cleach Tech

Společnost Plastipak je odhodlána neustále plnit své odpovědnosti v oblasti udržitelnosti od návrhu až po likvidaci. Naše iniciativy v oblasti udržitelnosti se řídí přístupem k recyklaci „z lahve do lahve“, který realizujeme prostřednictvím našeho přidruženého podniku Cleach Tech.

Plastipak přijal odpovědnost za to, že bude své činnosti provádět ekologicky šetrným způsobem jak pro současné, tak budoucí generace. Tento cíl je nedílnou součástí našeho obchodního plánu.

Plastipak kategorizuje své iniciativy v oblasti udržitelnosti do tří skupin:

Sustainability
Sustainability
Sustainability


Provozní iniciativy

Globální recyklační centra

Globální recyklační centra společnosti Plastipak využívají nejmodernější technologie recyklace po celém světě, aby přeměnily shromážděné a recyklované obaly na vysoce kvalitní PET pryskyřici (PET PCR nebo rPET) a HDPE pryskyřici (HDPE PCR nebo rHDPE). Recyklovaná post-spotřebitelská pryskyřice se přeměňuje zpět na obaly pro potraviny, prací prostředky, čisticí prostředky pro domácnost a další běžné výrobky.

V Severní Americe je společnost Clean Tech jedním z největších pěti recyklačních center ve Spojených státech.

V Evropě je Plastipak největším výrobcem potravinářského rPET s kapacitou produkovat více než 300 milionů liber (136 tisíc tun) potravinářského materiálu rPET (PET PCR) ročně.

Global Recycling Center

Certifikace LEED

Jako uznání za vysoce ekologický závod ve Victorville v Kalifornii získala společnost Plastipak zlatý certifikát LEED v rámci systému hodnocení nových staveb a zásadních renovací.

leed certification

Procesní iniciativy

Direct Object Printing

Oceněné řešení pro tisk společnosti Plastipak využívá inkoust šetrný k životnímu prostředí, přičemž eliminuje potřebu označování substrátů a snižuje přepravní a následný spotřební odpad. Technologie Direct Object Printing získala dvě ocenění společnosti DuPont: zlatou cena za technologický pokrok a odpovědné obalové řešení a stříbrnou cenu za inovace v oblasti obalů.

Direct Object Printing

Snížení odpadu a šrotu

Plastipak neustále hledá způsoby, jak snížit množství odpadu a šrotu. Týmy pro snížení odpadu (WOW) intenzivně pracují na dosažení mety nulového odpadu vyvezeného na skládky, přičemž tohoto cíle se již podařilo několika závodům dosáhnout. Týmy pro zlepšování životního prostředí vytvářejí akční plány na snížení odpadů a poskytují zaměstnancům příslušné školení.

V úsilí o zlepšení udržitelnosti naší výroby bylo dosaženo podstatného snížení míry odpadu. Díky tomu se i snižuje spotřeba energie a dalších zdrojů.

Waste Reduction

Hybridní kontejnery Gaylord

Hybridní kontejnery Gaylord jsou vyrobeny se sníženým obsahem lepenky pro odolnější a efektivnější skladování. Až 90 % použitých Gaylord kontejnerů je hybridních. Tloušťka vložky kontejnerů byla výrazně snížena.

Waste Reduction

Produktové iniciativy

Sustainability

Dosažení udržitelnosti při zlepšování výrobků

Plastipak dosahuje cílů udržitelnosti díky inovativním technologiím pro výrobu nádob se sníženou hmotností a uhlíkovou stopou, nižšími náklady na energie a recyklovatelností.

Obalová řešení z post-spotřebitelské PET pryskyřice (PET PCR nebo rPET) a HDPE pryskyřice (HDPE PCR nebo rHDPE) umožňují udržitelnost, o kterou zákazníci usilují pro snížení uhlíkové stopy svých obalů.

Recyklování od lahve k lahvi ZOBRAZIT PDF PUSTIT VIDEO

Díky recyklaci mohou být lahve přetvořeny na pryskyřici k výrobě nových lahví. Tento recyklační přístup od lahve k lahvi vytváří udržitelný životní cyklus obalů. Zjistěte více o tomto procesu a zjistěte, jak se můžete zapojit do iniciativy Recyklace, kterou stojí za to opakovat (Recycling Worth Repeating!™)

Společenská odpovědnost

Ochrana životního prostředí

Společnost Plastipak se zavázala nepřetržitě plnit své povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí pro budoucí generace a působit jako globální společensky odpovědný podnik. Plastipak se zavázal ke společenské odpovědnosti za ochranu životního prostředí a propagaci udržitelnosti. Plastipak splňuje cíle, které si stanovil ve svém formálním plánu ochrany životního prostředí.

Sustainability
Plastipak aplikuje přístup Life Cycle Thinking (LCT), kterým posuzuje a maximalizuje jednotlivé fáze života svých výrobků. Díky tomuto přístupu se nám daří každoročně zrecyklovat miliardy lahví.

Globální recyklační centra jako základ recyklačního úsilí

HDPE a PET recyklované společností Clean Tech stojí na konci procesu zpracování jako post-spotřebitelské recyklované (PCR) granulované pryskyřice (na evropských trzích rPET). Granule PCR pryskyřice (rPET) se pak používají k výrobě nádob v rámci našeho recyklačního programu „z lahve do lahve“.

Ekologická doprava

Přepravní pobočka společnosti Plastipak Whiteline Express se aktivně zasazuje o snížené své uhlíkové stopy a ochranu přírodních zdrojů. Coby partner orgranizec EPA SmartWay společnost Whiteline Express používá zařízení proti chodu motoru naprázdno, aerodynamické karosérie a vysoce účinné nákladní vozy.

Udržitelné obaly

Splňujeme své cíle udržitelnosti obalů

Udržitelnost je v procesech společnosti Plastipak jasnou prioritou při poskytování vysoce kvalitních a vysoce funkčních obalů.

Každodenní činnost se zaměřuje na podporu podnikových iniciativ v oblasti udržitelnosti. Společnost Plastipak důsledně inovuje metody, technologie a materiály tak, aby dokázala neustále produkovat udržitelná obalová řešení.

Oceněná obalová řešení

Recycling Counts™️, iniciativa společnosti Plastipak v oblasti společenské odpovědnosti, získala při udílení cen Communicator Awards ocenění Distinction, když v roce 2021 zvítězila v integrované kampani.

Společnosti Plastipak si po celém světě díky svému úsilí o dosažení udržitelnosti vysloužila řadu ocenění.

Sklenice ThermaLite™ získaly bronzovou cenu Greenstar za udržitelnost od organizace Starpack jako ocenění za snížení hmotnosti o 85 % oproti skleněným alternativám..

Lahev Simply Orange od Plastipaku vyrobená technologií EPET získala ocenění Best of Show v kategorii udržitelných obalů.

DuPont také ocenil společnost Plastipak za vylepšení nádoby pro salátový dresink Kraft, který výrazně snížil hmotnost obalu, a tím každoročně ušetří dva miliony liber hmotnosti použitého materiálu.

Společnost Procter & Gamble v průběhu let několikrát ocenila společnost Plastipak za její excelenci v obchodním partnerství jako vysoce výkonného globálního dodavatele a partnera v udržitelnosti.

Zobrazit ocenění

Recycling Counts

Propagace recyklace prostřednictvím iniciativy Na recyklaci záleží (Recycling Counts™)

Recycling Counts Overview Klikněte na naše video o dozvíte se více o
iniciativě Recycling Counts!™

Recycling Counts™ je online globální komunita, která vzdělává, propaguje a podporuje mnoho iniciativ společnosti Plastipak a jejích partnerů v oblasti recyklace a udržitelnosti v našich komunitách.

Tento trvalý závazek udržitelnosti je veden recyklačním přístupem od lahve k lahvi. Jsme odhodláni podělit se s jinými o to, jak může recyklace pomoci zachovat naši planetu pro příští generace, a snažíme se ukázat, jak může iniciativa Recycling Counts™ přinést skutečnou změnu do celého světa.

Iniciativa Plastipaku, Která ZíSkala OceněNí: Recycling Counts™

Recycling Counts™ je iniciativa společnosti Plastipak v oblasti společenské odpovědnosti, jejíž součástí jsou cenné zdroje včetně užitečných tipů, článků a vzdělávacích informací o plastech v naší sekci Plastics 101. To vše je globálně dostupné v šesti jazycích: angličtině, francouzštině, italštině, němčině, portugalštině, a španělštině!

Iniciativa Recycling Counts™ získala v rámci udělování cen Communicator Awards ocenění Distinction, když v roce 2021 zvítězila v integrované kampani. Cena Distinction se uděluje za projekty, které převyšují průmyslové standardy v kvalitě a výsledcích. Podívejte se na tuto cenami ověnčenou iniciativu na www.recyclingcounts.com.

Naše mise

Mise Na recyklaci záleží (Recycling Counts™) má na celém světě povzbudit, propagovat, podporovat a vzdělávat firmy a koncové zákazníky o recyklaci PET a HDPE a pokračovat v našem závazku udržitelnosti s přístupem k recyklaci od lahve k lahvi.

Články o misi Na recyklaci záleží (Recycling Counts™)

Zveme vás, abyste si přečetli naše články o celosvětových recyklačních snahách. Tyto články probírají recyklační tipy pro vaši komunitu, hovoří o tom, jak společnost Plastipak a její partneři navrhují udržitelné obaly, a mnohem více. Zjistěte, jak se můžete zapojit.

Zjistěte z první ruky, jak naše snahy o recyklaci často začínají jednoduchými kroky, ale mají celosvětový dopad, pokud všichni spolupracujeme. Tím, že jednoduše vložíte své použité lahve do popelnice, se připojujete k iniciativě Na recyklaci záleží (Recycling Counts™).


Navštivte Recycling Counts™