×

Udržitelnost

Udržitelnost v plném proudu

Plníme naše cíle v udržitelnosti pomocí Cleach Tech

Společnost Plastipak je odhodlána neustále plnit své odpovědnosti v oblasti udržitelnosti od návrhu až po likvidaci. Naše iniciativy v oblasti udržitelnosti se řídí přístupem k recyklaci „z lahve do lahve“, který realizujeme prostřednictvím našeho přidruženého podniku Cleach Tech.

Plastipak přijal odpovědnost za to, že bude své činnosti provádět ekologicky šetrným způsobem jak pro současné, tak budoucí generace. Tento cíl je nedílnou součástí našeho obchodního plánu.

Plastipak kategorizuje své iniciativy v oblasti udržitelnosti do tří skupin:

Sustainability
Sustainability
Sustainability


Provozní iniciativy

Globální recyklační centra

Globální recyklační centra společnosti Plastipak využívají nejmodernější technologie recyklace po celém světě, aby přeměnily shromážděné a recyklované plastové obaly na vysoce kvalitní PET pryskyřici (PET PCR nebo rPET) a HDPE pryskyřici (HDPE PCR nebo rHDPE). Recyklovaná post-spotřebitelská pryskyřice se přeměňuje zpět na obaly pro potraviny, prací prostředky, čisticí prostředky pro domácnost a další běžné výrobky.

V Severní Americe je společnost Clean Tech jedním z největších pěti recyklačních center ve Spojených státech.

V Evropě je Plastipak jedním z největších výrobců potravinářského rPET (PET PCR) s každoroční kapacitou přes 300 milionů liber (136 tun).

Global Recycling Center

Certifikace LEED

Jako uznání za vysoce ekologický závod ve Victorville v Kalifornii získala společnost Plastipak zlatý certifikát LEED v rámci systému hodnocení nových staveb a zásadních renovací.

leed certification

Procesní iniciativy

Direct Object Printing

Oceněné řešení pro tisk společnosti Plastipak využívá inkoust šetrný k životnímu prostředí, přičemž eliminuje potřebu označování substrátů a snižuje přepravní a následný spotřební odpad. Technologie Direct Object Printing získala dvě ocenění společnosti DuPont: zlatou cena za technologický pokrok a odpovědné obalové řešení a stříbrnou cenu za inovace v oblasti obalů.

Direct Object Printing

Snížení odpadu a šrotu

Plastipak neustále hledá způsoby, jak snížit množství odpadu a šrotu. Týmy pro snížení odpadu (WOW) intenzivně pracují na dosažení mety nulového odpadu vyvezeného na skládky, přičemž tohoto cíle se již podařilo několika závodům dosáhnout. Týmy pro zlepšování životního prostředí vytvářejí akční plány na snížení odpadů a poskytují zaměstnancům příslušné školení.

V úsilí o zlepšení udržitelnosti naší výroby bylo dosaženo podstatného snížení míry odpadu. Díky tomu se i snižuje spotřeba energie a dalších zdrojů.

Waste Reduction

Hybridní kontejnery Gaylord

Hybridní kontejnery Gaylord jsou vyrobeny se sníženým obsahem lepenky pro odolnější a efektivnější skladování. Až 90 % použitých Gaylord kontejnerů je hybridních. Tloušťka vložky kontejnerů byla výrazně snížena.

Waste Reduction

Produktové iniciativy

Sustainability

Dosažení udržitelnosti při zlepšování výrobků

Plastipak dosahuje cílů udržitelnosti díky inovativním technologiím pro výrobu nádob se sníženou hmotností a uhlíkovou stopou, nižšími náklady na energie a recyklovatelností.

Obalová řešení z post-spotřebitelské PET pryskyřice (PET PCR nebo rPET) a HDPE pryskyřice (HDPE PCR nebo rHDPE) umožňují udržitelnost, o kterou zákazníci usilují pro snížení uhlíkové stopy svých obalů.

Společenská odpovědnost

Ochrana životního prostředí

Společnost Plastipak se zavázala nepřetržitě plnit své povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí pro budoucí generace a působit jako globální společensky odpovědný podnik. Plastipak se zavázal ke společenské odpovědnosti za ochranu životního prostředí a propagaci udržitelnosti. Plastipak splňuje cíle, které si stanovil ve svém formálním plánu ochrany životního prostředí.

Sustainability
Plastipak aplikuje přístup Life Cycle Thinking (LCT), kterým posuzuje a maximalizuje jednotlivé fáze života svých výrobků. Díky tomuto přístupu se nám daří každoročně zrecyklovat miliardy lahví.

Globální recyklační centra jako základ recyklačního úsilí

HDPE a PET recyklované společností Clean Tech stojí na konci procesu zpracování jako post-spotřebitelské recyklované (PCR) granulované pryskyřice (na evropských trzích rPET). Granule PCR pryskyřice (rPET) se pak používají k výrobě plastových nádob v rámci našeho recyklačního programu „z lahve do lahve“.

Ekologická doprava

Přepravní pobočka společnosti Plastipak Whiteline Express se aktivně zasazuje o snížené své uhlíkové stopy a ochranu přírodních zdrojů. Coby partner orgranizec EPA SmartWay společnost Whiteline Express používá zařízení proti chodu motoru naprázdno, aerodynamické karosérie a vysoce účinné nákladní vozy.

Udržitelné obaly

Splňujeme své cíle udržitelnosti obalů

Udržitelnost je v procesech společnosti Plastipak jasnou prioritou při poskytování vysoce kvalitních a vysoce funkčních obalů.

Každodenní činnost se zaměřuje na podporu podnikových iniciativ v oblasti udržitelnosti. Společnost Plastipak důsledně inovuje metody, technologie a materiály tak, aby dokázala neustále produkovat udržitelná obalová řešení.

Oceněná obalová řešení

Společnosti Plastipak si po celém světě díky svému úsilí o dosažení udržitelnosti vysloužila řadu ocenění.

Sklenice ThermaLite™ získaly bronzovou cenu Greenstar za udržitelnost od organizace Starpack jako ocenění za snížení hmotnosti o 85 % oproti skleněným alternativám..

Lahev Simply Orange od Plastipaku vyrobená technologií EPET získala ocenění Best of Show v kategorii udržitelných obalů.

DuPont také ocenil společnost Plastipak za vylepšení nádoby pro salátový dresink Kraft, který výrazně snížil hmotnost obalu, a tím každoročně ušetří dva miliony liber hmotnosti použitého materiálu.

Společnost Procter & Gamble v průběhu let několikrát ocenila společnost Plastipak za její excelenci v obchodním partnerství jako vysoce výkonného globálního dodavatele a partnera v udržitelnosti.

Zobrazit ocenění