×

Podmínky používání

Přístup k těmto webovým stránkám a jejich používání zajišťuje společnost Plastipak Holdings, Inc. Tyto podmínky používání se vztahují na celou skupinu webových stránek vlastněných, provozovaných, licencovaných nebo řízených společností Plastipak Holdings, Inc. Před použitím těchto webových stránek si pečlivě přečtěte tyto podmínky používání. Používáním těchto webových stránek nebo jiných webových stránek vlastněných, provozovaných, licencovaných nebo řízených společností Plastipak vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami používání. Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, nemůže používat ani navštěvovat tyto webové stránky. Společnost Plastipak Holdings, Inc. si vyhrazuje právo podle svého uvážení kdykoliv změnit, upravit, doplnit nebo odstranit části těchto podmínek používání. Tyto změny pravidelně kontrolujte. Pokračováním používání těchto webových stránek po zveřejnění změn těchto podmínek používání souhlasíte s provedenými změnami podmínek používání.


Prohlášení o ochraně autorských práv a ochraně soukromí společnosti Plastipak Holdings, Inc.

Většina informací obsažená na těchto webových stránkách je veřejně dostupná. Není-li uvedeno jinak, mohou být tyto informace v nezměněné podobě volně šířeny a používány pro nekomerční, vědecké, vzdělávací nebo osobní účely. V žádném případě nesmějí být materiály z těchto webových stránek ukládány v jakémkoli systému pro ukládání nebo získávání informací bez předchozího písemného souhlasu společnosti Plastipak. Veškeré materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněným majetkem společnosti Plastipak Holdings, Inc. a jsou chráněny zákonem. Copyright © Plastipak Holdings, Inc. a přidružených subjektů. Všechna práva vyhrazena.

Pro zobrazení Zásad ochrany soukromí a použití souborů cookie klikněte zde.

Práva duševního vlastnictví

Tyto webové stránky jsou chráněny autorským právem jako kolektivní dílo nebo kompilace děl podle amerických zákonů o autorských právech, mezinárodních úmluv a dalších zákonů. Není-li uvedeno jinak, je obsah, včetně grafických obrázků, tlačítek, rozvržení stránek, obchodních značek, log, textu a dalších materiálů obsažených na těchto webových stránkách a na jiných stránkách společnosti Plastipak Holdings, Inc. výhradním vlastnictvím společnosti Plastipak, jejích přidružených subjektů či organizačními jednotek nebo poskytovatelů licencí třetích stran. Žádná ochranná známka společnosti Plastipak Holdings, Inc. (ať již registrovaná nebo jinak) nesmí být použita bez předchozího písemného souhlasu společnosti Plastipak Holdings, Inc.

Kvalita softwaru

Společnost Plastipak, její přidružené subjekty nebo organizační jednotky nezaručují, že informace, software nebo jiné materiály přístupné prostřednictvím jedné z jejich webových stránek neobsahují vady, počítačové viry, červy, trojské koně či jiný škodlivý kód.

Nežádoucí informace a materiály

Při přístupu nebo využívání jakékoliv služby poskytované na webových stránkách společnosti Plastipak je zakázáno následující:

  • Zveřejňovat nebo předávat jakékoli protiprávní, vyhrožující, vulgární, urážlivé, hanlivé, obscénní, pornografické, rouhavé nebo jinak nežádoucí informace jakéhokoli druhu, včetně například jakýchkoli přenosů data, které představují nebo povzbuzují jednání, které by představovalo trestný čin, zakládalo občanskoprávní odpovědnost nebo jinak porušovalo jakékoli místní, národní nebo mezinárodní zákony, včetně například zákonů a předpisů o kontrole vývozu USA;
  • Zveřejňovat nebo předávat jakékoli informace nebo software, který obsahuje počítačové viry, červy, trojské koně či jiný škodlivý kód; omezovat nebo zabraňovat jinému uživateli používat tyto webové stránky; zveřejňovat, přenášet, reprodukovat, distribuovat nebo jakýmkoli způsobem využívat jakékoli informace, software nebo jiný materiál získaný prostřednictvím těchto webových stránek pro komerční účely; nebo
  • Nahrávat, zveřejňovat, publikovat, přenášet, reprodukovat nebo distribuovat jakýmkoli způsobem informace, software nebo jiné materiály získané prostřednictvím těchto webových stránek, které jsou chráněny autorským právem nebo jiným majetkovým právem nebo které jsou odvozeny dílem použitým bez získání souhlasu vlastníka autorských práv nebo nahrávat, zveřejňovat, publikovat, přenášet, reprodukovat nebo distribuovat jakoukoli součást těchto webových stránek nebo odvozených děl bez výslovného písemného povolení.

Nevyžádané duševní vlastnictví

Společnost Plastipak Holdings, Inc. nepřijímá důvěrné nebo chráněné informace od třetích stran. Pokud máte informace, které si přejete zachovat v důvěrnosti, nepředávejte je společnosti Plastipak Holdings, Inc. prostřednictvím e-mailu nebo jiných komunikačních kanálů. Společnost Plastipak Holdings, Inc. si vyhrazuje právo na vlastnictví veškerého nevyžádaného duševního vlastnictví, které jí bude poskytnuto. Společnost Plastipak Holdings, Inc. je oprávněna takovéto nevyžádané duševní vlastnictví reprodukovat, přenášet, vysílat či jinak použít bez jakýchkoli závazků či kompenzace. Toto ustanovení má přednost před jakýmkoli vašim dokumentem týkajícím se zachování důvěrnosti informací.

Použití elektronického podpisu

Abyste mohli se společností Plastipak provádět určité transakce elektronickými prostředky, je vyžadováno, abyste zapáleným srdcím a myslím Vy nebo Váš pověřený zástupce v takových případech použili elektronický podpis. V takovém případě Vás požádáme o souhlas s Podmínkami používání elektronického podpisu. Mějte na paměti, že elektronický podpis je právně závazný stejně jako ručně psaný podpis