×

Investor Relations

Informační sekce pro výkonné akcionáře


Při vstupu do Informační sekce pro výkonné akcionáře společnosti Plastipak Holdings, Inc. (dále jen „Plastipak“), potvrzuji, že:

  • Jsem zaměstnanec společnosti, která vlastní soukromé dluhopisy společnosti Plastipak, zaměstnanec možného investora do soukromých dluhopisů společnosti Plastipak nebo analytik cenných papírů.
  • Nejsem zaměstnancem ani zástupcem společnosti konkurující společnosti Plastipak, tj. jednoho z 25 největších globálních výrobců plastových obalů.
  • Uživatelské jméno a heslo, které jsem použil/a k přístupu na tuto webovou stránku, mi poskytla přímo společnost Plastipak a tato společnost mě neinformovala o skutečnosti, že můj přístup na tuto webovou stránku byl v jakémkoli ohledu zrušen nebo jinak pozměněn. Dále potvrzuji, že jsem byl/a a budu i nadále zodpovědný/á za ochranu a zabezpečení svého uživatelského jména a hesla před neoprávněným použitím a že pokud se domnívám nebo mám důvod se domnívat, že jsem tuto webovou stránku použil/a nad rámec svého oprávnění nebo že došlo k narušení zabezpečení mého uživatelského jména a hesla (včetně krádeže nebo neoprávněného použití), ihned o tom uvědomím společnost Plastipak.
  • Rozumím, že mé oprávnění k přístupu k této webové stránce je založeno na statusu mé společnosti jako držitele soukromých dluhopisů nebo budoucího držitele soukromých dluhopisů společnosti Plastipak nebo analytika cenných papírů. Používání této webové stránky a veškerých informací v ní obsažených je omezeno, jak je stanoveno v tomto potvrzení a ve smlouvě o dluhopisech s výnosem 6,50 % se splatností v roce 2021 (dále jen „smlouva“), a že použití pro jakýkoli jiný účel je výslovně zakázáno.
  • Budu zachovávat důvěrnost všech informací obsažených na této webové stránce (včetně jakýchkoli nezávislých analýz nebo jejich souhrnů, které provedu na základě informací získaných pomocí tohoto přístupu) a dále nebudu tyto informace zveřejňovat žádné neoprávněné osobě nebo subjektu (včetně například konkurenčním společnostem), pokud tak nestanoví nebo nepovoluje smlouva.
Dále beru na vědomí, že společnost Plastipak může sledovat můj přístup k této webové stránce a že veškerá data generovaná webovou stránkou nebo umístěné na webové stránce jsou výhradním vlastnictvím společnosti Plastipak. Souhlasím s tím, že společnosti Plastipak poskytnu součinnost při vyšetřování jakéhokoli použití, které Plastipak dle svého uvážení uzná za neoprávněné.

Souhlasím Nesouhlasím

Zpět na Vztahy s investory