×

Řízení společnosti

Zásady a standardy správy a řízení společností

Politika a standardy řízení společnosti Vysoká kvalita řízení společnosti je pro nás klíčem k tomu, abychom úspěšně prosazovali naši vizi jako preferovaný globální dodavatel tuhých plastových obalů, který na trh a zákazníkům přináší převratné výrobky s mimořádnou rychlostí, flexibilitou, udržitelností a hodnotou.

Díky této struktuře a procesům může společnost Plastipak fungovat spravedlivě a transparentně.

Finanční informacen

Pracovník pro dodržování předpisů
(800) 268-4785
complianceofficer@plastipak.com

Klíčové hodnoty

Podnik založený na etických zásadách

Společnost Plastipak splňuje očekávání týkající se etického chování i finančních cílů, aniž by byla narušena její integrita. Během naší existence jsme vybudovali globální podnikovou kulturu založenou na cti, otevřenosti a inkluzi.

Přestože se společnost Plastipak rozšířila na pět kontinentů, zůstává pro nás respektování lidské důstojnosti zásadní součástí našeho fungování. Aktivně se podílíme na zlepšování života místních společenství, ve kterých naši zaměstnanci žijí a pracují.

Ve shodě s našimi dodavateli a zákazníky usilujeme o plnění přísných norem ochrany životního prostředí a podporujeme zdraví a bezpečnost našich pracovníků a komunit.

Naše klíčové hodnoty

Důvěra – Základ růstu
Odpovědnost – Buďte zodpovědní
Inovace – Přemýšlejte jnak
Čestnost – Jednejte správně
Důstojnost – Respektujete druhé
Různorodost – Obohaťte pracoviště
Angažovanost – Zapojte se
Životní prostředí – chraňte zdroje
Komunita – Buďte dobrým občanem

Our Core Values

Naše mise, vize a účel

Výkonný podnik, který má cíl


Our mission

Naše poslání

Poskytovat obalová řešení prostřednictvím zapálených srdcí a myslí.

Our Vision

Naše vize

Být preferovaný globální dodavatel tuhých plastových obalů, který na trh a zákazníkům přináší převratné výrobky s mimořádnou rychlostí, flexibilitou, udržitelností a hodnotou.

Our Pupose

Náš účel

Poskytovat zákazníkům produkty, které inspirují, poskytují hodnotu a jsou udržitelně vyvážené.

Our Missoin Vision Purpose

Naši zaměstnanci

Životní prostředí

Pracoviště

Naši zaměstnanci jsou naším nejhodnotnějším zdrojem. Při práci oceňujeme individuální příspěvky a inovace.

Zaměstnanci společnosti Plastipak pomáhají:

  • Udržovat vysokou úroveň výkonu pro zajištění špičkových služeb zákazníkům
  • Zastávat pozici globálního lídra v obalových řešeních díky návrhu a výrobě inovativních produktů
  • Zlepšovat životy komunit, ve kterých působíme

Pro své zaměstnance Plastipak dělá následující:

  • Poskytuje spravedlivou odměnu v souladu s úrovní v odvětví
  • Poskytuje benefity, jako jsou zdravotní pojištění, životní pojištění nebo placená dovolená
  • Zajišťuje bezpečné pracovní prostředí
  • Jedná spravedlivě a upřímně
  • Dodržuje zákony ve všech zemích, kde působí

Otevřená komunikace

Vztahy založené na vzájemném respektu a důvěře vyžadují otevřenou komunikaci. Každý zaměstnanec musí cítit svobodu sdělovat své názory, sdílet nápady a řešit problémy v prostředí, které podporuje příležitosti k úspěchu a profesnímu růstu.

Společnost Plastipak aktivně podporuje otevřenou a čestnou komunikaci, jak dokládá její systém otevřené komunikace. Tento systém umožňuje pracovníkům klást otázky nebo anonymně sdílet své obavy prostřednictvím Oddělení řízení talentů.

Práce pro komunity

Společnost Plastipak usiluje o to, aby měla pozitivní vliv na zlepšení života komunit, ve kterých působí. Neustále se podílíme na dobročinných iniciativách po celém světě, jako jsou stipendijní programy, sponzorské organizace zabývající se zásadními zdravotními otázkami nebo partnerství s místními školami na podporu dosažení potenciálu žáků a studentů. S tím, jak roste Plastipak, roste i naše schopnost ovlivnit komunity kolem nás.

Například v Severní Americe podporujeme Nadaci pro výzkum diabetu mladistvých (JDRF) v boji proti cukrovce 1. typu tím, že se každoročně účastníme pochodů, při kterých se vybírají peníze na výzkum. Společnost Plastipak také spolupracuje se střední školou Detroit Cristo Rey High School na realizaci studijních programů pro chudé. Toto partnerství umožňuje studentům v ekonomicky složité situaci získat pracovní zkušenosti v našich závodech. Kromě toho jsme partneři detroitské regionální organizace Dollars for Scholars (DFS). DFS poskytuje místním studentům, kteří chtějí pokračovat dále ve studiu, akademickou podporou a stipendia.