Vztahy s investory

Finanční vazby


Finanční růst

Již více než pět desetiletí se Plastipak věnuje být lídrem v oblasti vyspělých inovativních technologií, produktů špičkové kvality a především staví spotřebitele na první místo, vždy!™️

Plastipak vygeneroval celkový roční obrat $2,9 miliardy při prodeji 40,2 miliardy kontejnerů a předlisků a provozoval čtyři globální recyklační centra spolu se závodem na výrobu pryskyřice. Za posledních deset let byla naše složená roční míra růstu (CAGR) v jednotkovém objemu přibližně 7,51 TP1T, přičemž se bude řídit naší strategií diverzifikace produktů.

Plastipak je povzbuzován a inspirován vědomím, že tento pozitivní růst je výsledkem zvýšené produktivity a vlastního rozvoje, který přináší organickou a skutečně obohacující obchodní zkušenost.

7,51 TP1T rychlost růstu

Tržby $2,9 miliardy ročně