Naše mise, vize a účel

Výkonný podnik, který má cíl

Naše poslání

Poskytovat obalová řešení prostřednictvím zapálených srdcí a myslí.

Naše vize

Být preferovaný globální dodavatel tuhých plastových obalů, který na trh a zákazníkům přináší převratné výrobky s mimořádnou rychlostí, flexibilitou, udržitelností a hodnotou.

Náš účel

Poskytovat zákazníkům produkty, které inspirují, poskytují hodnotu a jsou udržitelně vyvážené.

Klíčové hodnoty

Podnik založený na etických zásadách

Společnost Plastipak splňuje očekávání týkající se etického chování i finančních cílů, aniž by byla narušena její integrita. Během naší existence jsme vybudovali globální podnikovou kulturu založenou na cti, otevřenosti a inkluzi.

Přestože se společnost Plastipak rozšířila na pět kontinentů, zůstává pro nás respektování lidské důstojnosti zásadní součástí našeho fungování. Aktivně se podílíme na zlepšování života místních společenství, ve kterých naši zaměstnanci žijí a pracují.

Ve shodě s našimi dodavateli a zákazníky usilujeme o plnění přísných norem ochrany životního prostředí a podporujeme zdraví a bezpečnost našich pracovníků a komunit.

Naše klíčové hodnoty

Důvěra – Základ růstu
Odpovědnost – Buďte zodpovědní
Inovace – Přemýšlejte jnak
Čestnost – Jednejte správně
Důstojnost – Respektujete druhé
Různorodost – Obohaťte pracoviště
Angažovanost – Zapojte se
Životní prostředí – chraňte zdroje
Komunita – Buďte dobrým občanem

Naši zaměstnanci

Životní prostředí

Pracoviště

Naši zaměstnanci jsou naším nejhodnotnějším zdrojem. Při práci oceňujeme individuální příspěvky a inovace.

Zaměstnanci společnosti Plastipak pomáhají:

  • Udržovat vysokou úroveň výkonu pro zajištění špičkových služeb zákazníkům
  • Zastávat pozici globálního lídra v obalových řešeních díky návrhu a výrobě inovativních produktů
  • Zlepšovat životy komunit, ve kterých působíme

Pro své zaměstnance Plastipak dělá následující:

  • Poskytuje spravedlivou odměnu v souladu s úrovní v odvětví
  • Poskytuje benefity, jako jsou zdravotní pojištění, životní pojištění nebo placená dovolená
  • Zajišťuje bezpečné pracovní prostředí
  • Jedná spravedlivě a upřímně
  • Dodržuje zákony ve všech zemích, kde podniká

Otevřená komunikace

Vztahy založené na vzájemném respektu a důvěře vyžadují otevřenou komunikaci. Každý zaměstnanec musí cítit svobodu sdělovat své názory, sdílet nápady a řešit problémy v prostředí, které podporuje příležitosti k úspěchu a profesnímu růstu.

Společnost Plastipak aktivně podporuje otevřenou a čestnou komunikaci, jak dokládá její systém otevřené komunikace. Tento systém umožňuje pracovníkům klást otázky nebo anonymně sdílet své obavy prostřednictvím Oddělení řízení talentů.

Sociální odpovědnost

Ochrana životního prostředí

Plastipak se zavázala k neustálému plnění našich povinností chránit životní prostředí pro budoucí generace a vystupovat jako odpovědný globální občan pro sdílenou komunitu. Společnost se zavázala k sociální odpovědnosti za ochranu životního prostředí a své vedoucí postavení v oblasti udržitelnosti. Plastipak plní cíle stanovené oficiálním plánem ochrany společnosti.

Plastipak využívá Life Cycle Thinking (LCT) k posouzení a maximalizaci každé fáze fází životního cyklu našich produktů. Aplikací Life Cycle Thinking se ročně znovu použijí miliardy lahví.

Globální recyklační centra zakotvují úsilí o recyklaci

HDPE a PET recyklované recyklační pobočkou společnosti Plastipak, Clean Tech, dokončí proces recyklace jako pelety z pryskyřice recyklované spotřebitelem (PCR) (rPET na evropských trzích). Pelety pryskyřice PCR (rPET) se pak používají k výrobě dalších plastových nádob jako součást našeho přístupu k recyklaci od láhve k láhvi.

Ekologické dopravní operace

Dopravní pobočka Plastipak, Whiteline Express, aktivně hledá způsob, jak snížit svou uhlíkovou stopu a chránit přírodní zdroje. Jako partner EPA SmartWay společnost Whiteline Express nainstalovala zařízení proti volnoběhu, aerodynamické kapotáže a traktory s vyšší účinností.

Ekoškoly

Plastipak UK spolupracuje s Eco-Schools, globální iniciativou zaměřenou na recyklaci vedenou žáky, která využívá praktické učení k dosažení celoškolní účasti na vzrušujících ekologických projektech. Plastipak UK pomohl vytvořit Ekoškoly Modul Odpady a recyklace. Program Eco-Schools dává dětem jedinečnou příležitost posílit změny v jejich komunitách. Povzbuzuje studenty všech věkových kategorií, aby spolupracovali na zvýšení svých znalostí o recyklaci. Plastipak přispívá do projektu svými odbornými znalostmi v oblasti recyklace a recyklovatelných obalů.

Řízení společnosti

Policies and Standards

Politika a standardy řízení společnosti Vysoká kvalita řízení společnosti je pro nás klíčem k tomu, abychom úspěšně prosazovali naši vizi jako preferovaný globální dodavatel tuhých plastových obalů, který na trh a zákazníkům přináší převratné výrobky s mimořádnou rychlostí, flexibilitou, udržitelností a hodnotou. 

Díky této struktuře a procesům může společnost Plastipak fungovat spravedlivě a transparentně. 

Vztahy s investory

Finanční informacen

Pracovník pro dodržování předpisů
(800) 268-4785
complianceofficer@plastipak.com